V akých sektoroch pôsobíme a čo sme dosiahli?
BUSINESS
Podnikateľom na Slovensku ročne ušetríme desiatky miliónov eur. Len v roku 2020 naši experti spripomienkovali viac ako šesťsto zákonov – vďaka tomu iba na výdavkoch na pracovnú zdravotnú službu firmám ušetrili už viac ako osem miliónov eur.
STROJÁRENSTVO A HUTNÍCTVO
Naši členovia prostredníctvom strojárenských a hutníckych fabrík spoločne vytvárajú viac ako tridsaťdvatisíc pracovných miest v rámci celého Slovenska.
DOPRAVA
Viac ako polovicu celkových dopravných kapacít Slovenska, vrátane medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, pokrývajú naši členovia prostredníctvom svojich spoločností pôsobiacich v oblasti dopravy a transportu.
HORECA (GASTRO, HOTELIERSTVO, CESTOVNÝ RUCH)
Segment HORECA pred vypuknutím pandémie koronavírusu tvoril približne stošesťdesiattisíc pracovných miest, čo predstavuje približne 7 a pol percent z celkovej zamestnanosti na Slovensku. Z deväťdesiatich percent pritom tieto pracovné miesta vytvárajú mikro, malé a stredné podniky.
REALITNÝ TRH
Takmer tridsať rokov skúseností z oblasti realitného trhu a komunita stoviek profesionálov so zázemím nielen na Slovensku ale aj naprieč Európou či Spojenými štátmi americkými. To všetko RÚZ prinášajú naši členovia z oblasti trhu nehnuteľností.
IT
Mladí snívajú o tom, že im za čas strávený za počítačom niekto zaplatí. Viac ako tridsaťtisíc ítečkárov pritom v súčasnosti zamestnávajú práve naši členovia – a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
ENERGETIKA
Vďaka našim členom môžete vo vašich domácnostiach a podnikoch svietit, kúriť a variť už takmer 100 rokov. Zamestnávatelia z oblasti energetiky, združení v RÚZ, patria k najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku. Na ich služby sa denne spoliehajú milióny zákazníkov.
TELEKOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Viac ako tri milióny Slovákov je v súčasnosti pripojených na pevný internet. Vlastnú SIM kartu pritom má už takmer sedem miliónov užívateľov a viac ako milión zariadení v našej krajine. Najväčší hráči v oblasti telekomunikačných technológií na národnej a medzinárodnej úrovni sú pritom práve členmi RÚZ.
POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINÁRSTVO
478 000 hektárov – na takejto výmere v súčasnosti hospodári takmer šestopäťdesiat malých a veľkých poľnohospodárov združených v RÚZ. Vďaka naším potravinárom máte zase na stole denne čerstvé jogurty, mlieko či kávu.
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
Viac ako 99% bankového sektora patrí do RÚZ. Zastupujeme pritom nielen klasické komerčné banky a poisťovne, ale aj finančných poradcov a sprostredkovateľov.
DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
Členovia RÚZ zastrešujú viac ako sto spoločností z oblasti drevospracujúceho priemyslu. Tie vyvíjajú množstvo proexportných aktivít a pracujú s obnoviteľnými zdrojmi surovín, svojou činnosťou preto neznečisťujú životné prostredie.
STAVEBNÍCTVO
Sektor stavebníctva tvorí viac ako deväť percentný podiel na slovenskom HDP. Jeho súčasťou je dvestotridsaťosemtisíc pracujúcich ľudí, pričom viac ako polovicu z nich tvoria zamestnanci v stavebníckych podnikoch a fabrikách.
VÝSKUM A VÝVOJ
„Smart Industry“, umelá inteligencia, robotizácia, IoT, digitalizácia, inovatívne startupy, ale aj Priemysel 4.0 či patenty a nové vynálezy. To nie je popis najnovšieho sci-fi filmu. Združujeme kľúčových hráčov z oblasti vedy a výskumu, ktorí prinášajú inovácie do slovenského a európskeho priemyslu čím spoluvytvárajú budúcnosť nás všetkých.
VZDELÁVANIE
Žiakov stredných odborných škôl prepájame so zamestnávateľmi a už viac ako šesť rokov zvyšujeme ich uplatniteľnosť na trhu práce. Do programu duálneho vzdelávania sú zapojených tisíce slovenských zamestnávateľov – celkovo u nich praxuje viac než osemtisíc študentov.
SLUŽBY A REMESLÁ
Tradície sú späté s našimi hodnotami – zamestnávatelia z oblasti služieb a remesiel, združení v RÚZ, presadzujú tie, ktoré sú v prospech celej spoločnosti. Sústredia sa pritom najmä na podporu výchovy a vzdelávania, kultúru a športu či ochranu životného prostredia. Osobitný význam prikladajú projektom a aktivitám zameraným na potreby rôznych sociálnych skupín, dospelých i mládeže.
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
Zamestnávatelia, ktorí pôsobia v sektore obchodu a sú zároveň členmi RÚZ, spoločne na Slovensku preinvestovali už viac ako šesť miliárd eur. Ďalšie stovky miliónov navyše každoročne odvedú do štátneho rozpočtu.
POLYGRAFIA
Nespočetné množstvo knižných titulov a bestsellerov, obľúbené celoštátne i regionálne periodiká, ale aj tlačiarne, fototechnika či vzdelávanie a výchova mladých polygrafov – tým všetkým sa zaoberajú naši členovia z oblasti polygrafie.
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
Globálna pandémia koronavírusu potvrdila, že zdravotníctvo je „tímová hra“ tisícok lekárov, zdravotných sestier, opatrovateliek, výskumníkov, vedenia nemocníc a zariadení sociálnych služieb, lekárnikov i distribútorov liekov. RÚZ zastupuje viac ako dvestotridsať poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí spolu poskytujú pomoc takmer štrnásť a pol tisícom odkázaným ľuďom. Naši členovia z oblasti farmácie zároveň zabezpečujú, aby boli v lekárňach lieky pre pacientov dostupné za každých okolností.
SPRACOVANIE ODPADOV A RECYKLÁCIA
Ekológia, ochrana životného prostredia a udržateľnosť nie je zamestnávateľom ukradnutá. Členovia RÚZ pôsobia aj v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré spolufinancujú z vlastných zdrojov a aktívne sa, deň čo deň, podieľajú na zefektívňovaní systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie v rámci celého Slovenska. Mestá a obce sa aj vďaka našim členom stávajú opäť o čosi zelenšími.
Na čom teraz pracujeme?

Konkurencieschopné Slovensko

#sociálny dialóg
31.01.2024
Prinášame vám strategický materiál RÚZ s názvom Konkurencieschopné Slovensko, ktorý obsahuje kľúčové priority zamestnávateľského sektora pre zabezpečenie systémového rozvoja našej krajiny, zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, kvality podnikateľského prostredia a životnej úrovne obyvateľstva.

Zamestnávatelia podporujú Antverpskú deklaráciu

#sociálny dialóg
Zamestnávatelia združení v RÚZ podporujú Antverpskú deklaráciu. Tá by mala doplniť Zelenú dohodu a zachovať tak kvalitné pracovné miesta pre zamestnancov v Európe. Na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a nedávno oznámeného cieľa do roku 2040 sa bude musieť výroba elektrickej energie v Európe znásobiť a investície do priemyslu budú musieť byť šesťkrát vyššie ako v predchádzajúcom desaťročí. Otvorená strategická autonómia pre konkurencieschopnú a odolnú Európsku úniu (EÚ) je tak kľúčová pre transformáciu Európy v neustále sa meniacom geopolitickom prostredí.

Sociálni partneri sa dohodli na výške minimálnej mzdy pre rok 2024

#sociálny dialóg
Minimálna mzda v budúcom roku opäť stúpne nad rámec zákona, a to zo 700 eur až na 750 eur mesačne – na jej výške sa oficiálne dohodli sociálni partneri na pôde tripartity. Ide pritom už o druhý rok, kedy sa zamestnávatelia, zástupcovia zamestnancov a samosprávy dohodli na výške minimálnej mzdy bez akéhokoľvek zásahu vlády. Sociálni partneri pritom aj v tomto roku zohľadňovali aktuálnu situáciu v súvislosti s inflačnou a energetickou krízou – spoločným cieľom totiž bolo obmedziť negatívne dopady na podniky i domácnosti.
My sme #zamestnavatelia
Čo sa aktuálne deje?

Zamestnávatelia oslávili dvadsiate výročie svojho vzniku

sociálny dialóg
tlačové správy
Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnil výročný Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Najvýznamnejšia zamestnávateľská organizácia si v rámci neho …

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom investícií

sociálny dialóg
tlačové správy
Ku kľúčovým témam patrili aktuálne témy súvisiace s digitálnou a zelenou transformáciou vrátane možností efektívnejšieho čerpania zdrojov EÚ v nadchá…

Bude únia rozhodovať o daniach na Slovensku?

sociálny dialóg
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v RÚZ odmietajú zavedenie jednotného výpočtu základu dane z príjmov v rámci členských štátov EÚ. Reagujú tak na návrh smerni…
My sme #zamestnavatelia