V akých sektoroch pôsobíme a čo sme dosiahli?
BUSINESS
Podnikateľom na Slovensku ročne ušetríme desiatky miliónov eur. Len v roku 2020 naši experti spripomienkovali viac ako šesťsto zákonov – vďaka tomu iba na výdavkoch na pracovnú zdravotnú službu firmám ušetrili už viac ako osem miliónov eur.
STROJÁRENSTVO A HUTNÍCTVO
Naši členovia prostredníctvom strojárenských a hutníckych fabrík spoločne vytvárajú viac ako tridsaťdvatisíc pracovných miest v rámci celého Slovenska.
DOPRAVA
Viac ako polovicu celkových dopravných kapacít Slovenska, vrátane medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, pokrývajú naši členovia prostredníctvom svojich spoločností pôsobiacich v oblasti dopravy a transportu.
HORECA (GASTRO, HOTELIERSTVO, CESTOVNÝ RUCH)
Segment HORECA pred vypuknutím pandémie koronavírusu tvoril približne stošesťdesiattisíc pracovných miest, čo predstavuje približne 7 a pol percent z celkovej zamestnanosti na Slovensku. Z deväťdesiatich percent pritom tieto pracovné miesta vytvárajú mikro, malé a stredné podniky.
REALITNÝ TRH
Takmer tridsať rokov skúseností z oblasti realitného trhu a komunita stoviek profesionálov so zázemím nielen na Slovensku ale aj naprieč Európou či Spojenými štátmi americkými. To všetko RÚZ prinášajú naši členovia z oblasti trhu nehnuteľností.
IT
Mladí snívajú o tom, že im za čas strávený za počítačom niekto zaplatí. Viac ako tridsaťtisíc ítečkárov pritom v súčasnosti zamestnávajú práve naši členovia – a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
ENERGETIKA
Vďaka našim členom môžete vo vašich domácnostiach a podnikoch svietit, kúriť a variť už takmer 100 rokov. Zamestnávatelia z oblasti energetiky, združení v RÚZ, patria k najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku. Na ich služby sa denne spoliehajú milióny zákazníkov.
TELEKOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Viac ako tri milióny Slovákov je v súčasnosti pripojených na pevný internet. Vlastnú SIM kartu pritom má už takmer sedem miliónov užívateľov a viac ako milión zariadení v našej krajine. Najväčší hráči v oblasti telekomunikačných technológií na národnej a medzinárodnej úrovni sú pritom práve členmi RÚZ.
POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINÁRSTVO
478 000 hektárov – na takejto výmere v súčasnosti hospodári takmer šestopäťdesiat malých a veľkých poľnohospodárov združených v RÚZ. Vďaka naším potravinárom máte zase na stole denne čerstvé jogurty, mlieko či kávu.
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
Viac ako 99% bankového sektora patrí do RÚZ. Zastupujeme pritom nielen klasické komerčné banky a poisťovne, ale aj finančných poradcov a sprostredkovateľov.
DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
Členovia RÚZ zastrešujú viac ako sto spoločností z oblasti drevospracujúceho priemyslu. Tie vyvíjajú množstvo proexportných aktivít a pracujú s obnoviteľnými zdrojmi surovín, svojou činnosťou preto neznečisťujú životné prostredie.
STAVEBNÍCTVO
Sektor stavebníctva tvorí viac ako deväť percentný podiel na slovenskom HDP. Jeho súčasťou je dvestotridsaťosemtisíc pracujúcich ľudí, pričom viac ako polovicu z nich tvoria zamestnanci v stavebníckych podnikoch a fabrikách.
VÝSKUM A VÝVOJ
„Smart Industry“, umelá inteligencia, robotizácia, IoT, digitalizácia, inovatívne startupy, ale aj Priemysel 4.0 či patenty a nové vynálezy. To nie je popis najnovšieho sci-fi filmu. Združujeme kľúčových hráčov z oblasti vedy a výskumu, ktorí prinášajú inovácie do slovenského a európskeho priemyslu čím spoluvytvárajú budúcnosť nás všetkých.
VZDELÁVANIE
Žiakov stredných odborných škôl prepájame so zamestnávateľmi a už viac ako šesť rokov zvyšujeme ich uplatniteľnosť na trhu práce. Do programu duálneho vzdelávania sú zapojených tisíce slovenských zamestnávateľov – celkovo u nich praxuje viac než osemtisíc študentov.
SLUŽBY A REMESLÁ
Tradície sú späté s našimi hodnotami – zamestnávatelia z oblasti služieb a remesiel, združení v RÚZ, presadzujú tie, ktoré sú v prospech celej spoločnosti. Sústredia sa pritom najmä na podporu výchovy a vzdelávania, kultúru a športu či ochranu životného prostredia. Osobitný význam prikladajú projektom a aktivitám zameraným na potreby rôznych sociálnych skupín, dospelých i mládeže.
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
Zamestnávatelia, ktorí pôsobia v sektore obchodu a sú zároveň členmi RÚZ, spoločne na Slovensku preinvestovali už viac ako šesť miliárd eur. Ďalšie stovky miliónov navyše každoročne odvedú do štátneho rozpočtu.
POLYGRAFIA
Nespočetné množstvo knižných titulov a bestsellerov, obľúbené celoštátne i regionálne periodiká, ale aj tlačiarne, fototechnika či vzdelávanie a výchova mladých polygrafov – tým všetkým sa zaoberajú naši členovia z oblasti polygrafie.
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
Globálna pandémia koronavírusu potvrdila, že zdravotníctvo je „tímová hra“ tisícok lekárov, zdravotných sestier, opatrovateliek, výskumníkov, vedenia nemocníc a zariadení sociálnych služieb, lekárnikov i distribútorov liekov. RÚZ zastupuje viac ako dvestotridsať poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí spolu poskytujú pomoc takmer štrnásť a pol tisícom odkázaným ľuďom. Naši členovia z oblasti farmácie zároveň zabezpečujú, aby boli v lekárňach lieky pre pacientov dostupné za každých okolností.
SPRACOVANIE ODPADOV A RECYKLÁCIA
Ekológia, ochrana životného prostredia a udržateľnosť nie je zamestnávateľom ukradnutá. Členovia RÚZ pôsobia aj v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré spolufinancujú z vlastných zdrojov a aktívne sa, deň čo deň, podieľajú na zefektívňovaní systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie v rámci celého Slovenska. Mestá a obce sa aj vďaka našim členom stávajú opäť o čosi zelenšími.
Na čom teraz pracujeme?

Nákup energií a plynu je hotová lotéria – zamestnávatelia vyzývajú vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešení, energetická kríza sa týka nás všetkých, odkazujú

#tlačové správy
13.09.2022
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požadujú, aby v súvislosti s energetickou krízou vláda čo najrýchlejšie prijala ucelený plán pomoci slovenskému priemyslu. Upozorňujú, že dôsledky masívneho zdražovania energií pociťujú všetky sektory, bez okamžitého prijatia systémových opatrení budú nasledujúce mesiace pre mnohé podniky fatálne. Obmedzenie produkcie, pozastavenie výroby, uzatvorenie prevádzok a hromadné prepúšťanie sa podľa nich môže na Slovensku stať čoskoro realitou.

Zamestnávatelia bijú na poplach: z koaličnej krízy sa stala ďalšia zámienka na poslaneckú anarchiu

#tlačové správy
Zdanenie ropy, obmedzenie predaja niektorých tovarov či viaceré zmeny v oblasti daní – to sú len niektoré z bodov nadchádzajúcej schôdze Národnej rady SR (NR SR). Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) identifikovali až sto rôznych návrhov zákonov, ktoré budú mať priamy dopad na podnikateľské prostredie. Upozorňujú na ďalšie obchádzanie riadneho legislatívneho procesu, ktoré potvrdzuje, že návrhy zákonov prichádzajú bez diskusie, doslova na poslednú chvíľu, a to predovšetkým od koaličných poslancov.

Zamestnávatelia vyzývajú poslancov na posunutie termínu povinného nahlásenia údajov spoločníkov do obchodného registra

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličných poslancov, aby posu-nuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín. Dopl-nenie údajov malo prebehnúť automaticky, avšak chybou štátu sú nútené realizovať podania na obchodný regis-ter tisícky štatutárov a spoločníkov, čo spôsobuje zbytočné finančné, administratívne a časové náklady podni-kateľom, i štátu samotnému.
Čo sa aktuálne deje?

Zamestnávatelia sa búria: poslanci chcú zvýšiť dane bez diskusie

tlačové správy
Dňa 26.8.2022 bola spolu s ďalšími takmer 100 návrhmi zákonov do NR SR predložená aj novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložil poslanec Milan Vetrák. Novela z pohľadu zamestnávateľov patrí k návrhom zákonov s najhorším dopadom na podnikateľské prostredie, ktorý by za žiadnych okolností nemal byť navrhnutý formou poslaneckého návrhu, ale mal by byť predložený na riadny legislatívny proces umožňujúci vyhodnotenie jeho krátkodobých, aj dlhodobých dopadov na ekonomiku i spoločnosť.

Nákup energií a plynu je hotová lotéria – zamestnávatelia vyzývajú vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešení

tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požadujú, aby v súvislosti s energetickou krízou vláda čo najrýchlejšie prijala ucelený plán pomoci slovenskému priemyslu. Upozorňujú, že dôsledky masívneho zdražovania energií pociťujú všetky sektory, bez okamžitého prijatia systémových opatrení budú nasledujúce mesiace pre mnohé podniky fatálne. Obmedzenie produkcie, pozastavenie výroby, uzatvorenie prevádzok a hromadné prepúšťanie sa podľa nich môže na Slovensku stať čoskoro realitou.

Opätovne žiadame lídrov parlamentných strán, aby zastavili legislatívnu anarchiu

sociálny dialóg
legislatíva
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov vyzývajú koaličné i opozičné strany na zastavenie legislatívnej anarchie v podobe množstva poslaneckých návrhov významne poškodzujúcich podnikateľské prostredie. Firmy žiadajú lídrov parlamentných strán, aby všetky tieto návrhy boli aktuálnej schôdze Národnej rady SR stiahnuté.