V akých sektoroch pôsobíme a čo sme dosiahli?
BUSINESS
Podnikateľom na Slovensku ročne ušetríme desiatky miliónov eur. Len v roku 2020 naši experti spripomienkovali viac ako šesťsto zákonov – vďaka tomu iba na výdavkoch na pracovnú zdravotnú službu firmám ušetrili už viac ako osem miliónov eur.
STROJÁRENSTVO A HUTNÍCTVO
Naši členovia prostredníctvom strojárenských a hutníckych fabrík spoločne vytvárajú viac ako tridsaťdvatisíc pracovných miest v rámci celého Slovenska.
DOPRAVA
Viac ako polovicu celkových dopravných kapacít Slovenska, vrátane medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, pokrývajú naši členovia prostredníctvom svojich spoločností pôsobiacich v oblasti dopravy a transportu.
HORECA (GASTRO, HOTELIERSTVO, CESTOVNÝ RUCH)
Segment HORECA pred vypuknutím pandémie koronavírusu tvoril približne stošesťdesiattisíc pracovných miest, čo predstavuje približne 7 a pol percent z celkovej zamestnanosti na Slovensku. Z deväťdesiatich percent pritom tieto pracovné miesta vytvárajú mikro, malé a stredné podniky.
REALITNÝ TRH
Takmer tridsať rokov skúseností z oblasti realitného trhu a komunita stoviek profesionálov so zázemím nielen na Slovensku ale aj naprieč Európou či Spojenými štátmi americkými. To všetko RÚZ prinášajú naši členovia z oblasti trhu nehnuteľností.
IT
Mladí snívajú o tom, že im za čas strávený za počítačom niekto zaplatí. Viac ako tridsaťtisíc ítečkárov pritom v súčasnosti zamestnávajú práve naši členovia – a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
ENERGETIKA
Vďaka našim členom môžete vo vašich domácnostiach a podnikoch svietit, kúriť a variť už takmer 100 rokov. Zamestnávatelia z oblasti energetiky, združení v RÚZ, patria k najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku. Na ich služby sa denne spoliehajú milióny zákazníkov.
TELEKOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Viac ako tri milióny Slovákov je v súčasnosti pripojených na pevný internet. Vlastnú SIM kartu pritom má už takmer sedem miliónov užívateľov a viac ako milión zariadení v našej krajine. Najväčší hráči v oblasti telekomunikačných technológií na národnej a medzinárodnej úrovni sú pritom práve členmi RÚZ.
POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINÁRSTVO
478 000 hektárov – na takejto výmere v súčasnosti hospodári takmer šestopäťdesiat malých a veľkých poľnohospodárov združených v RÚZ. Vďaka naším potravinárom máte zase na stole denne čerstvé jogurty, mlieko či kávu.
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
Viac ako 99% bankového sektora patrí do RÚZ. Zastupujeme pritom nielen klasické komerčné banky a poisťovne, ale aj finančných poradcov a sprostredkovateľov.
DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
Členovia RÚZ zastrešujú viac ako sto spoločností z oblasti drevospracujúceho priemyslu. Tie vyvíjajú množstvo proexportných aktivít a pracujú s obnoviteľnými zdrojmi surovín, svojou činnosťou preto neznečisťujú životné prostredie.
STAVEBNÍCTVO
Sektor stavebníctva tvorí viac ako deväť percentný podiel na slovenskom HDP. Jeho súčasťou je dvestotridsaťosemtisíc pracujúcich ľudí, pričom viac ako polovicu z nich tvoria zamestnanci v stavebníckych podnikoch a fabrikách.
VÝSKUM A VÝVOJ
„Smart Industry“, umelá inteligencia, robotizácia, IoT, digitalizácia, inovatívne startupy, ale aj Priemysel 4.0 či patenty a nové vynálezy. To nie je popis najnovšieho sci-fi filmu. Združujeme kľúčových hráčov z oblasti vedy a výskumu, ktorí prinášajú inovácie do slovenského a európskeho priemyslu čím spoluvytvárajú budúcnosť nás všetkých.
VZDELÁVANIE
Žiakov stredných odborných škôl prepájame so zamestnávateľmi a už viac ako šesť rokov zvyšujeme ich uplatniteľnosť na trhu práce. Do programu duálneho vzdelávania sú zapojených tisíce slovenských zamestnávateľov – celkovo u nich praxuje viac než osemtisíc študentov.
SLUŽBY A REMESLÁ
Tradície sú späté s našimi hodnotami – zamestnávatelia z oblasti služieb a remesiel, združení v RÚZ, presadzujú tie, ktoré sú v prospech celej spoločnosti. Sústredia sa pritom najmä na podporu výchovy a vzdelávania, kultúru a športu či ochranu životného prostredia. Osobitný význam prikladajú projektom a aktivitám zameraným na potreby rôznych sociálnych skupín, dospelých i mládeže.
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
Zamestnávatelia, ktorí pôsobia v sektore obchodu a sú zároveň členmi RÚZ, spoločne na Slovensku preinvestovali už viac ako šesť miliárd eur. Ďalšie stovky miliónov navyše každoročne odvedú do štátneho rozpočtu.
POLYGRAFIA
Nespočetné množstvo knižných titulov a bestsellerov, obľúbené celoštátne i regionálne periodiká, ale aj tlačiarne, fototechnika či vzdelávanie a výchova mladých polygrafov – tým všetkým sa zaoberajú naši členovia z oblasti polygrafie.
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
Globálna pandémia koronavírusu potvrdila, že zdravotníctvo je „tímová hra“ tisícok lekárov, zdravotných sestier, opatrovateliek, výskumníkov, vedenia nemocníc a zariadení sociálnych služieb, lekárnikov i distribútorov liekov. RÚZ zastupuje viac ako dvestotridsať poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí spolu poskytujú pomoc takmer štrnásť a pol tisícom odkázaným ľuďom. Naši členovia z oblasti farmácie zároveň zabezpečujú, aby boli v lekárňach lieky pre pacientov dostupné za každých okolností.
SPRACOVANIE ODPADOV A RECYKLÁCIA
Ekológia, ochrana životného prostredia a udržateľnosť nie je zamestnávateľom ukradnutá. Členovia RÚZ pôsobia aj v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré spolufinancujú z vlastných zdrojov a aktívne sa, deň čo deň, podieľajú na zefektívňovaní systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie v rámci celého Slovenska. Mestá a obce sa aj vďaka našim členom stávajú opäť o čosi zelenšími.
Na čom teraz pracujeme?

Zamestnávateľom dochádza trpezlivosť – vláda ani po mesiacoch nemá ucelený plán pomoci pre energeticky náročné podniky či veľkých priemyselných odberateľov

#tlačové správy
10.01.2023
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ako aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v súvislosti s energetickou krízou požadujú urýchlené spustenie efektívnej pomoci pre energeticky náročné podniky. Kľúčové tripartitné zamestnávateľské organizácie upozorňujú, že napriek urgentnosti situácie sú riešenia v potrebnom rozsahu stále v nedohľadne. Doposiaľ predstavené návrhy sú nedostatočné a cielené len na menších spotrebiteľov energií, neposkytujú však potrebné úľavy pre energeticky náročné podniky, ktoré sú pilierom slovenského hospodárstva.

List predsedníčke Európskej komisie v súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou v energetike a jej vplyvom na slovenské podniky

#energetická kríza
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) sa v súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou v energetike a jej vplyvom na slovenské podniky, obrátil na predsedníčku Európskej komisie von der Leyenovú. List bol pred blížiacim sa rokovaním neformálneho zasadnutia hláv štátov, alebo predsedov vlád v Prahe taktiež zdieľaný s Predsedom vlády SR a so zástupcami Európskej komisie.

Namiesto podpory v krízovom období vláda tlačí zamestnávateľov do kúta ďalšou záťažou a daňami – upozorňuje zjednotený zamestnávateľský sektor na Slovensku

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ako aj Americkej obchodnej komore v SR (AmCham), ostro kritizujú zámer koaličných poslancov zo strany OĽANO na osobitné zdanenie vybraných podnikov. Upozorňujú, že návrh je výrazne diskriminačný a v súvislosti s energetickou krízou môže byť pre mnohé podniky aj likvidačný. Najväčšie zamestnávateľské organizácie navyše zdôrazňujú, že na Slovensku už mesiace opakovane dochádza k obchádzaniu riadneho legislatívneho procesu a zneužívaniu postavenia koaličných poslancov. Žiadajú o okamžité stiahnutie návrhu zákona z rokovania parlamentu.
My sme #zamestnavatelia
Čo sa aktuálne deje?

Jedine aktívna spolupráca nás posúva vpred – zhodujú sa zamestnávatelia a odbory

sociálny dialóg
tlačové správy
Dňa 28. apríla 2023 sa uskutočnil Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Kľúčová zamestnávateľská organizácia v rámci neho bilancovala vývoj s…

Energo kríza decimuje európsky priemysel: zamestnávatelia vyzývajú úniu, aby začala konať

energetická kríza
tlačové správy
Európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope (BE) vyzývajú Európsku úniu (EÚ) a jednotlivé členské vlády, aby, v súvislosti s energetickou kríz…

STOJÍME ZA VAMI UŽ TAKMER 20 ROKOV - PODPORTE NÁS SVOJIMI 2%

sociálny dialóg
zamestnavatelia
Darovaním časti z 1,5% (2%) vašej dane z príjmov, môžete výrazne prispieť k ďalšiemu úspešnému pôsobeniu RÚZ v rámci profesionálneho sociálneho dialó…
My sme #zamestnavatelia