V akých sektoroch pôsobíme a čo sme dosiahli?
BUSINESS
Podnikateľom na Slovensku ročne ušetríme desiatky miliónov eur. Len v roku 2020 naši experti spripomienkovali viac ako šesťsto zákonov – vďaka tomu iba na výdavkoch na pracovnú zdravotnú službu firmám ušetrili už viac ako osem miliónov eur.
STROJÁRENSTVO A HUTNÍCTVO
Naši členovia prostredníctvom strojárenských a hutníckych fabrík spoločne vytvárajú viac ako tridsaťdvatisíc pracovných miest v rámci celého Slovenska.
DOPRAVA
Viac ako polovicu celkových dopravných kapacít Slovenska, vrátane medzinárodnej a vnútroštátnej cestnej dopravy, pokrývajú naši členovia prostredníctvom svojich spoločností pôsobiacich v oblasti dopravy a transportu.
HORECA (GASTRO, HOTELIERSTVO, CESTOVNÝ RUCH)
Segment HORECA pred vypuknutím pandémie koronavírusu tvoril približne stošesťdesiattisíc pracovných miest, čo predstavuje približne 7 a pol percent z celkovej zamestnanosti na Slovensku. Z deväťdesiatich percent pritom tieto pracovné miesta vytvárajú mikro, malé a stredné podniky.
REALITNÝ TRH
Takmer tridsať rokov skúseností z oblasti realitného trhu a komunita stoviek profesionálov so zázemím nielen na Slovensku ale aj naprieč Európou či Spojenými štátmi americkými. To všetko RÚZ prinášajú naši členovia z oblasti trhu nehnuteľností.
IT
Mladí snívajú o tom, že im za čas strávený za počítačom niekto zaplatí. Viac ako tridsaťtisíc ítečkárov pritom v súčasnosti zamestnávajú práve naši členovia – a to nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.
ENERGETIKA
Vďaka našim členom môžete vo vašich domácnostiach a podnikoch svietit, kúriť a variť už takmer 100 rokov. Zamestnávatelia z oblasti energetiky, združení v RÚZ, patria k najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku. Na ich služby sa denne spoliehajú milióny zákazníkov.
TELEKOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE
Viac ako tri milióny Slovákov je v súčasnosti pripojených na pevný internet. Vlastnú SIM kartu pritom má už takmer sedem miliónov užívateľov a viac ako milión zariadení v našej krajine. Najväčší hráči v oblasti telekomunikačných technológií na národnej a medzinárodnej úrovni sú pritom práve členmi RÚZ.
POĽNOHOSPODÁRSTVO A POTRAVINÁRSTVO
478 000 hektárov – na takejto výmere v súčasnosti hospodári takmer šestopäťdesiat malých a veľkých poľnohospodárov združených v RÚZ. Vďaka naším potravinárom máte zase na stole denne čerstvé jogurty, mlieko či kávu.
FINANCIE, BANKOVNÍCTVO A POISŤOVNÍCTVO
Viac ako 99% bankového sektora patrí do RÚZ. Zastupujeme pritom nielen klasické komerčné banky a poisťovne, ale aj finančných poradcov a sprostredkovateľov.
DREVOSPRACUJÚCI PRIEMYSEL
Členovia RÚZ zastrešujú viac ako sto spoločností z oblasti drevospracujúceho priemyslu. Tie vyvíjajú množstvo proexportných aktivít a pracujú s obnoviteľnými zdrojmi surovín, svojou činnosťou preto neznečisťujú životné prostredie.
STAVEBNÍCTVO
Sektor stavebníctva tvorí viac ako deväť percentný podiel na slovenskom HDP. Jeho súčasťou je dvestotridsaťosemtisíc pracujúcich ľudí, pričom viac ako polovicu z nich tvoria zamestnanci v stavebníckych podnikoch a fabrikách.
VÝSKUM A VÝVOJ
„Smart Industry“, umelá inteligencia, robotizácia, IoT, digitalizácia, inovatívne startupy, ale aj Priemysel 4.0 či patenty a nové vynálezy. To nie je popis najnovšieho sci-fi filmu. Združujeme kľúčových hráčov z oblasti vedy a výskumu, ktorí prinášajú inovácie do slovenského a európskeho priemyslu čím spoluvytvárajú budúcnosť nás všetkých.
VZDELÁVANIE
Žiakov stredných odborných škôl prepájame so zamestnávateľmi a už viac ako šesť rokov zvyšujeme ich uplatniteľnosť na trhu práce. Do programu duálneho vzdelávania sú zapojených tisíce slovenských zamestnávateľov – celkovo u nich praxuje viac než osemtisíc študentov.
SLUŽBY A REMESLÁ
Tradície sú späté s našimi hodnotami – zamestnávatelia z oblasti služieb a remesiel, združení v RÚZ, presadzujú tie, ktoré sú v prospech celej spoločnosti. Sústredia sa pritom najmä na podporu výchovy a vzdelávania, kultúru a športu či ochranu životného prostredia. Osobitný význam prikladajú projektom a aktivitám zameraným na potreby rôznych sociálnych skupín, dospelých i mládeže.
VEĽKOOBCHOD A MALOOBCHOD
Zamestnávatelia, ktorí pôsobia v sektore obchodu a sú zároveň členmi RÚZ, spoločne na Slovensku preinvestovali už viac ako šesť miliárd eur. Ďalšie stovky miliónov navyše každoročne odvedú do štátneho rozpočtu.
POLYGRAFIA
Nespočetné množstvo knižných titulov a bestsellerov, obľúbené celoštátne i regionálne periodiká, ale aj tlačiarne, fototechnika či vzdelávanie a výchova mladých polygrafov – tým všetkým sa zaoberajú naši členovia z oblasti polygrafie.
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNE SLUŽBY
Globálna pandémia koronavírusu potvrdila, že zdravotníctvo je „tímová hra“ tisícok lekárov, zdravotných sestier, opatrovateliek, výskumníkov, vedenia nemocníc a zariadení sociálnych služieb, lekárnikov i distribútorov liekov. RÚZ zastupuje viac ako dvestotridsať poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí spolu poskytujú pomoc takmer štrnásť a pol tisícom odkázaným ľuďom. Naši členovia z oblasti farmácie zároveň zabezpečujú, aby boli v lekárňach lieky pre pacientov dostupné za každých okolností.
SPRACOVANIE ODPADOV A RECYKLÁCIA
Ekológia, ochrana životného prostredia a udržateľnosť nie je zamestnávateľom ukradnutá. Členovia RÚZ pôsobia aj v oblasti odpadového hospodárstva, ktoré spolufinancujú z vlastných zdrojov a aktívne sa, deň čo deň, podieľajú na zefektívňovaní systému triedeného zberu, zhodnocovania a recyklácie v rámci celého Slovenska. Mestá a obce sa aj vďaka našim členom stávajú opäť o čosi zelenšími.
Na čom teraz pracujeme?

Usmernenie k zamestnávaniu ukrajinských občanov na Slovensku

#Ukrajina
04.03.2022
RÚZ vám, súvislosti s vyhláseným vojnovým stavom na Ukrajine, prináša prehľad kľúčových pravidiel a povinností a postup zamestnávania ukrajinských obyvateľov na Slovensku. Taktiež vám prinášame podrobnejšie informácie o zákone č. 480/2002 o azyle, podľa ktorého vláda rozhodla o poskytnutí takzvaného dočasného útočiska ukrajinským utečencom.

Súdržnosť a kohéznu politiku dnes potrebujeme viac než kedykoľvek predtým

V Bruseli sa v týchto dňoch koná ôsmy ročník kohézneho fóra. Najvyšší vládni predstavitelia jednotlivých členských štátov únie, zástupcovia európskych inštitúcií, akademická obec, ale aj ekonomickí a sociálni partneri z celej Európy – tisíce osobností sa spoločne zišli na tomto podujatí s jediným cieľom – otvorene diskutovať o výzvach, pred ktorými stojí Európska únia (EÚ) a možnostiach úzkej spolupráce jednotlivých štátov únie.

Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku

#vzdelávanie
To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie. Skúsenosti ukazujú, že priemyselná revolúcia nie je „strašiak“, viac pracovných miest vzniklo, než zaniklo, avšak zároveň platí, že možnosti, ktoré priniesla dokázali naplno a vo svoj prospech využiť len tí, ktorí boli na jej príchod pripravení. Zamestnávatelia museli v záujme prežitia a udržania si konkurencieschopnosti držať krok s dobou, zamestnanci zase čelili nutnosti rozšíriť svoje schopnosti a osvojiť si nové pracovné postupy.
Čo sa aktuálne deje?

Dokáže potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

sociálny dialóg
tlačové správy
Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je miera pripravenosti všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce vlády so sociálnymi partnermi boli predmetom interaktívneho workshopu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorý sa uskutočnil pod záštitou medzinárodného projektu WorkTransitionCEE.

Mimoriadne rokovanie tripartity prinieslo viacero prísľubov premiéra

sociálny dialóg
tlačové správy
Obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie kľúčových zákonov za zatvorenými dverami by sa už nemalo opakovať – taký je záver mimoriadneho rokovania tripartity za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú snahu premiéra o zefektívnenie spolupráce a plne podporujú jeho zámer aktívne participovať na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR).

Stretnutie zamestnávateľov s ministrom zahraničných vecí

sociálny dialóg
tlačové správy
Vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, šiesty sankčný balík Európskej únie (EÚ), odstrihnutie Slovenska a domácich podnikov od ruskej ropy, energetika, fungovanie právneho štátu či možné riziká, ktoré v súvislosti s eskaláciou rusko-ukrajinského konfliktu hrozia jednotlivým členským štátom – práve o tom bolo spoločné stretnutie zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.