Peter Fečík

  • #all
  • #tertiary education
  • #SOK
  • #education
  • #projects
  • #Lifelong learning
  • #vocational education and training
Peter Fečík Manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažéra vzdelávania – okrem odborných znalostí školského systému a legislatívy je jeho doménou oblasť odborného, terciárneho a ďalšieho vzdelávania. Dlhodobo sa sústredí predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania a podporu užšej spolupráce medzi strednými školami a ich žiakmi so zamestnávateľmi a prepájanie teoretických poznatkov s praxou. Peter Fečík zároveň v RÚZ už od roku 2015 koordinuje odborný tím expertov na odborné vzdelávanie a prípravu. Ten tvorí zhruba päťdesiat odborníkov, ktorí okrem iného, zastrešujú prípravu inštruktorov praktického vyučovania, pracujú na tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce a aktívne pripomienkujú obsah maturitných, záverečných a absolventských skúšok.

Tertiary education

#tertiary education
Tertiary – that is higher vocational and higher - education has been under great political and social pressure in Slovakia in recent years.

Qualification verification system

The needs of employers and the supply of employees in the labor market, the impact of the COVID-19 pandemic, but also the opening up of lifelong learning opportunities have created a demand for more flexible acquisition of qualifications, based on non-formal learning. Professional employment and human development are often hampered not only by a lack of knowledge, skills and competences, but by a lack of evidence of their acquisition. The national project System of Verification of Qualifications in the Slovak Republic (NP SOK), implemented by the State Institute of Vocational Training (ŠIOV) is intended for those people who are interested in having their knowledge, skills and competences acquired through non-formal education, that is during practice or informal learning. Thanks to the proof, they can obtain a full certificate of qualification without going back to school.

Lifelong learning

#Lifelong learning
Technological progress and the associated digitization and automation of industry are making lifelong learning an increasingly topical and debated topic.

Skills for the future of a competitive job market in Slovakia

The world is in the process of the Fourth Industrial Revolution - that is an indisputable fact. These industrial revolutions have brought so far have had a radical impact on employees. Many jobs have disappeared, but an even more significant amount has been created, and others have undergone a substantial change in qualification requirements. Experience shows that the industrial revolution is not a "scarecrow"; more jobs have been created than lost, but at the same time, what has been done to the full and only in favor of those who were ready for its arrival. Employers have had to keep up with the times to survive and remain competitive, while employees have faced more detailed information about their skills and mastered new working practices.