Peter Fečík

  • #all
  • #tertiary education
  • #SOK
  • #education
  • #projects
Peter Fečík Education manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažéra vzdelávania – okrem odborných znalostí školského systému a legislatívy je jeho doménou oblasť odborného, terciárneho a ďalšieho vzdelávania. Dlhodobo sa sústredí predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania a podporu užšej spolupráce medzi strednými školami a ich žiakmi so zamestnávateľmi a prepájanie teoretických poznatkov s praxou. Peter Fečík zároveň v RÚZ už od roku 2015 koordinuje odborný tím expertov na odborné vzdelávanie a prípravu. Ten tvorí zhruba päťdesiat odborníkov, ktorí okrem iného, zastrešujú prípravu inštruktorov praktického vyučovania, pracujú na tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce a aktívne pripomienkujú obsah maturitných, záverečných a absolventských skúšok.
Other team members of education
Natália Reingraberová
Education specialist and instructor training coordinator +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. ...
Emília Farkašová
Office manager +421-2-33 01 42 80
Zlatica Valachová
Lektorka
Kamila Birnsteinová
Lektorka
Petra Podhorcová
PR specialist
Miroslava Čižmárová
Expertka na vzdelávanie - hutníctvo
Andrej Bederka
Expert na vzdelávanie - informačné a komunikačné technológie
Vladimír Záborský
Expert na vzdelávanie - spracúvanie dreva
Viliam Osuský
Expert na vzdelávanie - stavebníctvo
Drahomíra Štepanayová
Expertka na vzdelávanie - ekonomika, financie a administratíva
Daniela Jaslovská
Expertka na vzdelávanie - beauty služby
Jozef Štepanay
Expert na vzdelávanie - publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, bezpečnostné služby
Peter Šoltés
Expert na vzdelávanie - obchod a logistika
Eva Polášková
Expertka na vzdelávanie - gastronómia, hotelierstvo a cestovný ruch

Tertiary education

#tertiary education
Tertiary – that is higher vocational and higher - education has been under great political and social pressure in Slovakia in recent years.

Qualification verification system

#education
The needs of employers and the supply of employees in the labor market, the impact of the COVID-19 pandemic, but also the opening up of lifelong learning opportunities have created a demand for more flexible acquisition of qualifications, based on non-formal learning. Professional employment and human development are often hampered not only by a lack of knowledge, skills and competences, but by a lack of evidence of their acquisition. The national project System of Verification of Qualifications in the Slovak Republic (NP SOK), implemented by the State Institute of Vocational Training (ŠIOV) is intended for those people who are interested in having their knowledge, skills and competences acquired through non-formal education, that is during practice or informal learning. Thanks to the proof, they can obtain a full certificate of qualification without going back to school.