Vladimír Záborský

  • #všetky
Vladimír Záborský expert na vzdelávanie - spracúvanie dreva Je absolventom Technickej univerzity vo Zvolene so zameraním na konštrukciu nábytku a drevárstvo. Kvalifikáciu si následne rozšíril aj doplnkovým pedagogickým štúdiom na Žilinskej univerzite. Roky aktívne pôsobí v oblasti stredného odborného školstva, venoval sa aj drevárstvu, umeleckoremeselnému spracovaniu dreva a reštaurátorstvu. Expertom na vzdelávanie v oblasti drevospracujúceho priemyslu je v RÚZ od roku 2018.