Peter Šoltés

  • #všetky
Peter Šoltés expert na vzdelávanie - obchod a logistika Absolvoval štúdium na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. V oblasti logistiky, zásobovania a riadenia činností obchodno-predajných centier sa pohybuje viac ako dvadsať rokov. Od roku 2017 sa začal profesionálne venovať aj oblasti duálneho vzdelávania na stredných odborných školách, približne v rovnakom období začal pôsobiť aj v RÚZ ako expert na vzdelávanie v oblasti obchodu a logistiky.