Jozef Štepanay

  • #všetky
Jozef Štepanay Expert na vzdelávanie - publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie, bezpečnostné služby
Ďaľší členovia tímu vzdelávania
Peter Fečík
Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...