Daniela Jaslovská

  • #všetky
Daniela Jaslovská expertka na vzdelávanie - beauty služby Vyštudovala právo na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Neskôr svoju kvalifikáciu rozšírila aj o poskytovanie komplexných beauty služieb. Tejto oblasti sa profesijne venuje už viac ako šesť rokov – v RÚZ ako expertka na vzdelávanie so zameraním na beauty služby pôsobí už od roku 2017. Sústredí sa predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania v oblasti beauty služieb na celoslovenskej a regionálnej úrovni za účasti zamestnávateľov.