Natália Reingraberová

  • #all
  • #training of instructors
Natália Reingraberová Education specialist and instructor training coordinator +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. Pre viac informácií o systéme vzdelávania ju môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na vzdelavanie@ruzsr.sk. Natália Reingráberová taktiež koordinuje prípravu inštruktorov duálneho vzdelávania u jednotlivých zamestnávateľov v rámci celého Slovenska – pre viac informácií ju kontaktujte e-mailom na instruktor@ruzsr.sk
Other team members of education
Zlatica Valachová
Lektorka
Kamila Birnsteinová
Lektorka
Peter Fečík
Education manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...

Training of instructors

#training of instructors
Professional training or professional experience in the practical training with the employer is most often carried out by students under the guidance of the chief instructor or instructor, whose mission and role is crucial in terms of achieving good student outcomes.