Natália Reingraberová

  • #all
  • #training of instructors
Natália Reingraberová Vocational Education and Training Coordinator +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. Pre viac informácií o systéme vzdelávania ju môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na vzdelavanie@ruzsr.sk. Natália Reingráberová taktiež koordinuje prípravu inštruktorov duálneho vzdelávania u jednotlivých zamestnávateľov v rámci celého Slovenska.
Other team members
Zlatica Valachová
Lecturer Zlatica Valachová svoj súkromný aj profesionálny život zasvätila práci s deťmi a mládežou, ktorých v...

Training of instructors

#training of instructors
Professional training or professional experience in the practical training with the employer is most often carried out by students under the guidance of the chief instructor or instructor, whose mission and role is crucial in terms of achieving good student outcomes.