Zlatica Valachová

  • #all
Zlatica Valachová Lecturer Zlatica Valachová svoj súkromný aj profesionálny život zasvätila práci s deťmi a mládežou, ktorých viedla k dosahovaniu potrebných výsledkov. Nie len jej dve deti, úspešné športovkyne, ale hlavne cyklistický svet, v ktorom roky pomáhala tým najlepším, jej pomohli získať množstvo neoceniteľných znalostí a skúseností. Svojim entuziazmom, pracovitosťou a hlavne spomínanými skúsenosťami vie vždy rozpoznať potenciál, správne ho uchopiť, a doviesť človeka k cieľu. To je to, čo si ľudia na nej veľmi vážia, za čo ju oceňujú a vyhľadávajú. Prax a skúsenosti, ktoré nadobudla na riadiacich pozíciách v rôznych spoločnostiach, sú spolu s jej osobným nasadením hlavné nástroje, s ktorými pracuje.
Other team members
Natália Reingraberová
Vocational Education and Training Coordinator +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. ...