Miroslava Čižmárová

  • #všetky
Miroslava Čižmárová Expertka na vzdelávanie - hutníctvo Je absolventkou Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Okrem pôsobenia v pedagogickej a výskumnej činnosti má skúsenosti aj z oblastí duálneho vzdelávania, inovácie vzdelávacích programov a sektorov či tvorby štandardov povolaní v oblasti ťažby a úpravy surovín, geológie, hutníctva, zlievarenstva a kováčstva. Od roku 2017 je expertkou RÚZ na vzdelávanie v oblasti hutníctva.
Ďaľší členovia tímu
Peter Fečík
Manažér V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...