Martin Hošták

  • #all
Martin Hošták Executive Secretary Absolvoval Národnohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakultu verejnej politiky a verejnej správy na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove. Od roku 2006 je tajomníkom RÚZ – reprezentuje slovenských zamestnávateľov v sociálnom dialógu s vládou a ďalšími domácimi i zahraničnými partnermi. V rámci svojej pozície zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ a vzťahy so zahraničnými inštitúciami. Od roku 2020 zastupuje RÚZ v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EESC).
Other team members
Press & Comms
Press and communications +421 2 33014280 The PR and Comms Department is responsible for the external communication of NUE with the media and ...