Drahomíra Štepanayová

  • #all
Drahomíra Štepanayová Education expert - economics, finance and administration Absolvovala štúdium na Katedre ekonomickej štatistiky Fakulty riadenia a na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesijne sa celý život pohybuje v oblasti ekonomiky, manažmentu, financií a celoživotného odborného vzdelávania ako lektorka i pedagogická a odborná pracovníčka v oblasti stredného odborného školstva. Od začiatku bola pri zavádzaní duálneho vzdelávania do praxe. V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako expertka na vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií a administratívy, pričom sa prioritne venuje metodickej činnosti pre tvorbu vzdelávacích programov a ukončovaniu štúdia.
Other team members
Peter Fečík
Education manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...