Drahomíra Štepanayová

  • #all
  • #Graduation
Drahomíra Štepanayová Education expert - economics, finance and administration Absolvovala štúdium na Katedre ekonomickej štatistiky Fakulty riadenia a na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesijne sa celý život pohybuje v oblasti ekonomiky, manažmentu, financií a celoživotného odborného vzdelávania ako lektorka i pedagogická a odborná pracovníčka v oblasti stredného odborného školstva. Od začiatku bola pri zavádzaní duálneho vzdelávania do praxe. V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako expertka na vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií a administratívy, pričom sa prioritne venuje metodickej činnosti pre tvorbu vzdelávacích programov a ukončovaniu štúdia.

NUE certificates

The National Union of Employers (NUE) has long been committed to increasing the level of quality of education at secondary vocational schools. Final exams are an integral part of high school studies. Employers warn that this component of education should therefore not be forgotten either.