Andrej Beňo

  • #all
Andrej Beňo Lawyer Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnikom RÚZ je od roku 2011 – pravidelne pripravuje monitoring legislatívneho procesu a stanoviská do medzirezortného pripomienkového konania k jednotlivým legislatívnym návrhom.
Other team members
Legal Service
Legal department +421 2 33014280 It actively monitors legislative processes in Slovakia and abroad. In the interest of its members, t...