Daniela Jaslovská

  • #all
Daniela Jaslovská Education expert - beauty services Vyštudovala právo na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici. Neskôr svoju kvalifikáciu rozšírila aj o poskytovanie komplexných beauty služieb. Tejto oblasti sa profesijne venuje už viac ako šesť rokov – v RÚZ ako expertka na vzdelávanie so zameraním na beauty služby pôsobí už od roku 2017. Sústredí sa predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania v oblasti beauty služieb na celoslovenskej a regionálnej úrovni za účasti zamestnávateľov.
Other team members
Peter Fečík
Manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...