ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

07 I Zverejnenie oznámenia o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania

Po uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní zamestnávateľ a stredná odborná škola zverejnia na svojich webových sídlach oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore alebo v príslušnom učebnom odbore v systéme duálneho vzdelávania. Súčasťou oznámenia sú


a) základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania,
b) možnosti pracovného uplatnenia,
c) hmotné zabezpečenie žiaka a finančné zabezpečenie žiaka,
d) kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom,
e) ďalšie informácie určené zamestnávateľom.

 

Súbory NA STIAHNUTIE

Vzor oznámenia o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v systéme duálneho vzdelávania