ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Zamestnávatelia vítajú schválenie Lex Korona

24.06.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú schválenie balíčka 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Firmy zároveň očakávajú, že vláda v nastúpenom trende zlepšovania podmienok pre podnikanie nepoľaví, a v dohľadnej dobe predstaví ďalší balík opatrení, na príprave ktorého sú pripravené spolupracovať. 

Podnikanie na Slovensku môže miestami pripomínať byrokratickú odyseu. Náklady vyplývajúce z regulačného a administratívneho zaťaženia tak dlhodobo patria medzi významné bariéry rozvoja podnikania na Slovensku. Najmä pre malé a stredné podniky. Kvalita podnikateľského prostredia bola v uplynulých rokoch podceňovanou témou a nemálo politikov motivovaných lacným ziskom popularity vytváralo zo zamestnávateľov triednych nepriateľov. Zamestnávatelia združení v RÚZ preto oceňujú obrat vo vnímaní dôležitosti kvality podnikateľského prostredia, a vítajú schválenie balíka opatrení na zlepšenie podmienok pre podnikanie, známym pod názvom Lex Korona. 
 
Vládou schválené zmeny, z ktorých nemalý počet vychádza priamo z podnetov zamestnávateľskej obce považujeme za dôležitý príspevok k posilneniu konkurencieschopnosti našej ekonomiky. Práve pojem konkurencieschopnosť v čase krízy dostáva nový rozmer a stáva sa kľúčovou v prekonaní historického prepadu našej ekonomiky.   
 
Zamestnávatelia zároveň očakávajú, že všetky opatrenia a úlohy uvedené v príslušných vládnych uzneseniach (napríklad vrátane tzv. zdobrovoľnenia gastrolístkov) budú splnené najneskôr v stanovených termínoch. 
 
Zlepšovanie podnikateľského prostredia je kontinuálny proces a zamestnávatelia očakávajú pokračovanie v reformnom snažení súčasnej vlády, na ktorom sú pripravení spolupracovať. 
 
Republiková únia zamestnávateľov je najväčším zástupcom súkromného sektora na Slovensku, združujúcim viac než 1300 firiem z takmer všetkých odvetví ekonomiky – od ťažkého priemyslu a strojárstva, cez IT, finančný sektor, retail až po služby, hotely a reštaurácie. RÚZ už viac ako 15 rokov chráni podnikateľské práva a slobody, zasadzuje sa za zlepšovanie podnikateľského prostredia a zabezpečovanie rovnosti šancí pre všetkých.