ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Zamestnávatelia sú znepokojení pokračujúcim zneužívaním pracovnej a sociálnej legislatívy

21.03.2019

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyjadrujú znepokojenie nad pokračujúcim trendom zneužívania pracovnej legislatívy na politické ciele. Najnovšie návrhy na zavedenie 5 týždňovej dovolenky pre všetkých, zmeny v odvodoch či avizovanie minimálnej mzdy bez diskusie so zástupcami zamestnávateľov, významne zasahujú do interných záležitostí firiem a zužujú priestor pre sociálny dialóg.    

RÚZ je znepokojená nesystémovým riadením politiky trhu práce zo strany vládnych politikov. Príliš časté zmeny v pracovnej legislatíve, motivované predovšetkým snahou o zbieranie politických bodov vytvárajú nestabilitu právneho prostredia, deštruujú motivačné systémy a sťažujú plánovanie vo firmách.
 
V prípade poslaneckého návrhu na predĺženie dovolenky na päť týždňov bez rozdielu veku zamestnanca sa jedná o čisto populistický návrh, pripravený bez akýchkoľvek predchádzajúcich diskusií s tými, ktorých sa to týka, a bez dopadových analýz. Zamestnávatelia upozorňujú, že dnes im chýba viac než 100 tisíc pracovníkov, ktorých na slovenskom pracovnom trhu nájsť nevedia. Zamestnávateľ v prípade zavedenia 5 týždňovej dovolenky pre všetkých bude musieť vzniknutú situáciu pravdepodobne riešiť nadčasovou prácou, čo prirodzene zasiahne všetkých zamestnancov. Zvýšená záťaž má vplyv na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov, výkonnosť a zvyšuje riziko poškodenia zdravia pod vplyvom vyššej pracovnej záťaže. Naviac - zmenou zákona bude zamestnávateľ musieť poskytnúť chýbajúcim zamestnancom náhradu mzdy za dovolenku a zároveň paralelne  zabezpečiť prevádzku v rozsahu spred platnosti novely zákona. To samozrejme generuje ďalšie dodatočné náklady pre zamestnávateľa, pričom už len za posledné dva roky prudko vzrástli náklady na pracovnú silu zrušením stropov pre výpočet zdravotných odvodov, zvýšením stropov sociálnych odvodov, zavedením rôznych príplatkov a príspevkov, rekreačných poukážok a každoročným neodôvodneným zvyšovaním minimálnej mzdy. 
 
Za rozporuplné považujú zamestnávatelia tiež návrhy na presun 4% odvodov z rezervného fondu na starobné poistenie. Takéto opatrenie (generujúce nárast sadzby starobného poistenia zo 14% na 18% na strane zamestnávateľa a z 18% na 22% pre SZČO)  bude mať nepochybne pozitívny efekt v podobe zníženia odvodov pre zamestnanca, avšak na druhej strane pre zamestnávateľa predstavuje rast nákladov – v prípade priemernej mzdy v národnom hospodárstve o 28,5 percentuálnych bodov. 
 
Zamestnávatelia preto opakovane vyzývajú vládne strany aby nezneužívali pracovnú a sociálnu legislatívu na zber politických bodov a nepredkladali návrhy noviel zákonov bez ich predchádzajúcej konzultácie so zástupcami zamestnávateľov. Sú to predovšetkým zamestnávatelia a ich zamestnanci, ktorí tieto politické žúry v konečnom dôsledku budú musieť zaplatiť.