ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Zamestnávatelia protestujú proti zavedeniu povinných testov pre vodičov nákladnej dopravy pri vstupe do Nemecka

14.02.2021

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) dôrazne protestuje proti zavedeniu povinných testov pre vodičov nákladnej dopravy pri vstupe do Nemecka. Takéto obmedzenie kľúčovej dopravnej tepny môže viesť k zrúteniu vnútorného trhu, narušeniu dodávateľských reťazcov a ohrozeniu zásobovania obyvateľstva. Firmy apelujú na vládu SR, aby využila všetky dostupné prostriedky na zvrátenie tejto situácie. Problém sa rozširuje do ďalších krajín, ako sú Rakúsko a Česká republika.

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) dôrazne protestujú proti povinnej registrácii a preukázaniu sa negatívnym testom na COVID-19 slovenských vodičov nákladnej dopravy pri vstupe do Nemecka. Od 14. februára 2021 totiž Nemecko zavádza hraničné kontroly a obmedzenia sa týkajú sa troch krajín, vrátane Slovenska. Z praktického hľadiska však ide o priame ohrozenie zásobovania SR priemyslu.
Podľa zamestnávateľov sa však jedná o drastické opatrenie a mnohé firmy hlásia, že nebudú vedieť od pondelka polnoci zabezpečiť dodávky materiálov zo Slovenska do Nemecka, nakoľko dopravné spoločnosti nebudú vedieť zabezpečiť testy pre svojich vodičov v takom časovom okne, ktoré požadujú nemecké úrady. Takéto opatrenie je pre vodičov prakticky nerealizovateľné, nakoľko je takmer nemožné zabezpečiť otestovanie vodičov nákladnej dopravy ešte v na Slovensku tak, aby sa v Nemecku vedeli preukázať testom nie starším ako 48 hodín, zohľadniac dobu prepravy, či povinné prestávky. Ak by sa vodiči objednávali napríklad v Českej republike s predstihom, nevedia sa naň dostaviť, nakoľko  testovanie sa spravidla koná v centrách miest kam nie je povolený vjazd nákladných vozidiel, vodič nesmie opustiť vozidlo (podmienky poistiek prepravovaného tovaru) a pod.
Obmedzenie zo strany Nemecka je kontroverzné i z právneho hľadiska. Oznámenie Európskej komisie o uplatňovaní zelených jazdných pruhov (Green Lanes) garantuje nepretržité fungovanie dodávateľských reťazcov v jednotnom systéme trhu a plynulú dopravu. V prípade veľkých zdržaní na hraniciach môže dôjsť k zrúteniu vnútorného trhu, narušeniu dodávateľských reťazcov vrátane zásobovania obyvateľstva. EÚ garantuje, že od vodičov nákladných vozidiel by sa nemalo vyžadovať, aby predložili akýkoľvek doklad okrem svojej identifikácie a vodičského preukazu.

Zamestnávatelia združení v RÚZ na základe vyššie uvedeného žiadajú vládu Spolkovej republiky Nemecko o okamžité zrušenie povinnosti testovania vodičov a členov posádok vozidiel cestnej dopravy a apelujú na dodržanie európskych pravidiel Green Lanes.
RÚZ zároveň apeluje na vládu SR, aby sa všetkými dostupnými diplomatickými prostriedkami zasadila za zrušenie uvedeného opatrenia zo strany Nemecka.