ENG

logo

facebook

AKTIVITY


ZOZNAM SOŠ, KTORÉ MAJÚ OPRÁVNENIE POUŽÍVAŤ POPRI SVOJOM NÁZVE AJ OZNAČENIE COVP NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA RÚZ

ddfsfewewewewewe
ewe
wewe