Právne oddelenie RÚZ

  • #všetky
  • #GDPR
  • #PZI
Právne oddelenie RÚZ +421 2 33014280 Aktívne monitoruje legislatívne procesy na Slovensku a v zahraničí. Právne oddelenie RÚZ V záujme svojich členov aktívne vstupuje do slovenského legislatívneho procesu vo všetkých jeho fázach – pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov, a taktiež, v záujme skvalitňovania slovenského podnikateľského prostredia, prichádza aj s vlastnými návrhmi zákonov.
Ďaľší členovia tímu vzdelávania
Andrej Beňo
Právnik

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“)

PZI

Povinne zverejňované informácie