Andrej Bederka

  • #všetky
Andrej Bederka expert na vzdelávanie - informačné a komunikačné technológie Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v odbore Technická kybernetika, a tiež Ekonomickej univerzity v Bratislave, kde študoval politickú ekonomiku. Profesijne pôsobil na viacerých významných pozíciách, predovšetkým v oblastiach školstva a IKT. Spomenúť možno napríklad Národný inštitút certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM), Centrum vedecko-technických informácií SR či Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súčasnosti pôsobí aj v Digitálnej koalícii/Národnej koalícii pre digitálne zručnosti a povolania SR, IT Asociácii Slovenska i ako softvérový a obchodný konzultant v súkromnom sektore. Od roku 2019 je zároveň súčasťou RÚZ ako expert na vzdelávanie v oblasti informačných a komunikačných technológií.