Racionálne riadenie pandémie zlyháva

01.09.2021

Racionálne riadenie epidemickej situácie podľa zamestnávateľov aj po dvoch rokoch zlyháva. Rozhoduje sa opäť za zatvorenými dverami a hrozí prijímanie zbytočne reštriktívnych a neefektívnych opatrení

(V Bratislave, 2.9.2021)

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že vláda už mesiace ignoruje ich žiadosti o spoločnú komunikáciu v oblasti prijímania protiepidemických opatrení. Napriek tomu, že sa blíži tretia vlna pandémie, nedostatky, chyby a chaos v prijímaných vyhláškach a konkrétnych opatreniach pretrvávajú, na čo pri ďalšom výraznom zhoršovaní epidemickej situácie v konečnom dôsledku doplatí celá krajina. Zástupcom zamestnávateľov tiež chýba vyhodnotenie efektivity doteraz prijatých protiepidemických opatrení, ktoré by umožnilo poučiť sa z chýb minulosti. 

Ekonomický krízový štáb, ktorý vznikol počas koronakrízy, slúžil prioritne ako nástroj na zlepšenie komunikácie medzi vládou a podnikateľským sektorom. Jeho úlohou bolo predovšetkým minimalizovať rozsiahle negatívne dopady pandémie na slovenskú ekonomiku a zamestnanosť v krajine. So zmenou vedenia rezortu financií však pravidelné stretnutia vlády a podnikateľského sektora zo dňa na deň zanikli, hoci zamestnávatelia ešte v apríli tohto roka upozorňovali na to, že negatívne dopady pandémie na ekonomiku budú pretrvávať a vláda by mala mať záujem uvedené problémy riešiť. "Nanešťastie, z rozhodnutia ministra financií v apríli sme sa dozvedeli, že podľa jeho názoru pandémia končí, ekonomická kríza pred nami nie je, podniky si vedú dobre, preto rokovania ekonomického krízového štábu zrušil s prísľubom, že vytvorí priestor pre pravidelnú komunikáciu zamestnávateľov a vlády. K jeho naplneniu však nedošlo“, upozorňuje prvý viceprezident RÚZ, Mário Lelovský. 

Už niekoľko mesiacov tak ministri o vývoji epidemickej situácie a prijímaní protiepidemických opatrení rokujú osamote. V kontexte opätovného zhoršovania epidemickej situácie požiadali už pred vyše mesiacom zástupcovia tripartitných partnerov ministra práce, sociálnych vecí a rodiny o vypracovanie analýzy efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení, a to z hľadiska ich prínosov pre ochranu zdravia obyvateľov, ekonomických dopadov, a tiež vplyvu na obmedzenie základných práv a slobôd. „Počas prvých dvoch vĺn pandémie bolo prijatých mnoho neefektívnych opatrení a na väčšinu z nich doplatili práve slovenskí zamestnávatelia a celá ekonomika. Sociálni partneri preto s odstupom času požiadali vládu o vyhodnotenie ich efektivity, s cieľom poučiť sa z chýb minulosti. Doposiaľ však taká analýza vypracovaná nebola“, vysvetľuje viceprezident RÚZ,  Jozef Špirko. 

Vzhľadom na urgentnosť epidemickej situácie navrhli zástupcovia tripartity vypracovať analýzu vplyvov do 19.7. 2021 a zároveň v tejto veci rezort práce požiadali o stretnutie – k ničomu z toho však nedošlo. Rovnako tak, bez vysvetlenia, zostáva naďalej pozastavená aj činnosť Ekonomického krízového štábu.

Novinky k téme
#1

Racionálne riadenie pandémie zlyháva

01.09.2021
tlačové správy
covid-19
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že vláda už mesiace ignoruje ich žiadosti o spoločnú komunikáciu v oblasti prijímania protiepidemických opatrení. Napriek tomu, že sa blíži tretia vlna pandémie, nedostatky, chyby a chaos v prijímaných vyhláškach a konkrétnych opatreniach pretrvávajú, na čo pri ďalšom výraznom zhoršovaní epidemickej situácie v konečnom dôsledku doplatí celá krajina. Zástupcom zamestnávateľov tiež chýba vyhodnotenie efektivity doteraz prijatých protiepidemických opatrení, ktoré by umožnilo poučiť sa z chýb minulosti.
O autorovi
Ján Balažia PhD. Ing. +421904507580 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type a...