Nezaočkovaní zamestnanci spôsobujú firmám problémy

25.08.2021

Podmienky uplatňovania protiepidemických opatrení sú podľa RÚZ nejasné a nedostatočné,  Úrad verejného zdravotníctva preto žiada o ich dopracovanie

(V Bratislave, 26.8.2021)

Podľa platnej vyhlášky si môžu prevádzky vybrať, ktorým skupinám obyvateľstva budú, dočasne, v prípade zhoršovania epidemickej situácie, poskytovať svoje služby. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) však upozorňujú, že právna úprava nijakým spôsobom neupravuje podmienky vstupu samotných zamestnancov prevádzok. Podľa platnej vyhlášky totiž firmy nemajú možnosť zistiť a spoľahlivo overiť či sú ich zamestnanci zaočkovaní alebo nie a ani ich vstup do prevádzok nijakým spôsobom podmieniť.

Posledné dni praxe ukazujú, že na pracoviskách dochádza k situáciám, v ktorých zamestnávateľ nevie, ako má postupovať a nie je ani schopný zabezpečiť takú mieru ochrany svojich zamestnancov, ktorú by chcel. Problém nastáva napríklad v prevádzkach, ktoré poskytujú služby – napriek tomu, že od svojich zákazníkov môžu vyžadovať doklad o zaočkovaní, testovaní či prekonaní ochorenia – obsluhovať ich, podľa platnej vyhlášky, môže zamestnanec, ktorý rovnaké kritériá nespĺňa. To platí nielen pri klasických prevádzkach, no napríklad i bankových, poisťovacích a ďalších službách. 

Získať údaje o tom, či a koľko zamestnancov je v skutočnosti zaočkovaných je pre firmy taktiež problematické, keďže ide o citlivý osobný údaj. Ten zamestnanec zamestnávateľovi môže, no nemusí poskytnúť. „V súvislosti so zhoršovaním epidemickej situácie sa firmy zaoberajú tým, ako čo najspoľahlivejšie ochrániť zdravie svojich zamestnancov a zabezpečiť hladký chod výroby/fungovania podniku. Mnohé podniky sa proaktívne pripravujú na „horšie časy“ a vytvárajú si databázy plne očkovaných zamestnancov a tých, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Tomu prispôsobujú napríklad aj rozvrhnutie služieb a chodu podniku. Stále však platí, že poskytnuté údaje vedia získať len na základe dobrovoľnosti svojich zamestnancov. Mnohé podniky majú problém s ich získavaním, čo im zároveň zabraňuje adresne nastaviť motivačné kampane, ktoré by ešte mieru zaočkovanosti mohli pomôcť zvýšiť“, tvrdí prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga.  

Problémy majú aj dodávateľské spoločnosti – zahraniční odberatelia totiž od nich čoraz častejšie požadujú realizáciu služby výhradne zaočkovanými zamestnancami, a keďže tých nie je dostatok, samotná realizácia kontraktu sa často predlžuje a komplikuje. V praxi dochádza aj k bizarným situáciám, kedy zamestnanci odmietajú napríklad aj nosenie rúšok na pracovisku. Napriek tomu, že tým opakovane porušujú pracovnú disciplínu, v súčasnosti, podľa platných vyhlášok, nie je jasné, ako by mali slovenskí zamestnávatelia v takýchto prípadoch postupovať. „Problémom je totiž samotná vyhláška regionálneho úradu verejného zdravotníctva, keďže povinnosti môže ukladať iba zákon. Zamestnávatelia majú teda do veľkej miery zviazané ruky. Niektorí zvažujú zavedenie pravidelného testovania mimo pracovnej doby, ktoré by si hradili zamestnanci, ktorí by sa odmietli preukázať platným COVID pasom“, dodáva Miroslav Kiraľvarga.

Novinky k téme
#1

Nezaočkovaní zamestnanci spôsobujú firmám problémy

25.08.2021
tlačové správy
covid-19
Podľa platnej vyhlášky si môžu prevádzky vybrať, ktorým skupinám obyvateľstva budú, dočasne, v prípade zhoršovania epidemickej situácie, poskytovať svoje služby. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) však upozorňujú, že právna úprava nijakým spôsobom neupravuje podmienky vstupu samotných zamestnancov prevádzok. Podľa platnej vyhlášky totiž firmy nemajú možnosť zistiť a spoľahlivo overiť či sú ich zamestnanci zaočkovaní alebo nie a ani ich vstup do prevádzok nijakým spôsobom podmieniť.
O autorovi
Ján Balažia PhD. Ing. +421904507580 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type a...