ENG

logo

facebook

AKTIVITY


INŠTRUKTOR PRAKTICKÉHO VYUČOVANIA - SYSTÉM DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

Najbližšie termíny školení prípravy hlavných inštruktorov - priebežne aktualizované.
 
termín školenia miesto školenia
počet prihlásených
účastníkov*
počet voľných
miest
2.9. a 3.9 - 1. a 2. deň
24.9. - 3. deň
HOTEL GLAMOUR
Kaluža 744,  Zemplínska šírava
12 0
16.9. a 17.9 - 1. a 2. deň
30.9. - 3. deň
HOTEL SLOVAKIA
Antona Bernoláka 3231/2A, Žilina
12 0
22.9. a 23.9 - 1. a 2. deň
8.10. - 3. deň
Aplend Hotel Kukučka
Vysoké Tatry-Tatranská Lomnica
12 0
*školenie sa uskutoční pri počte minimálne 6 a maximálne 12 účastníkov
 
Všetky informácie o príprave inštruktorov, najbližších termínoch školení a možnostiach prihlásenia Vám rada poskytne:
Natália Reingráberová
koordinátor prípravy inštruktorov
tel.: 02 330 14 283
mobil: 0910 723 442
 
ČO je cieľom školenia prípravy hlavných inštruktorov?
Rola hlavného inštruktora predstavuje celoživotné ovplyvňovanie žiaka pre získanie vedomostí, zručností a schopností, tak aby sa po ukončení vzdelávania mohol plnohodnotne uplatniť na trhu práce. Hlavný inštruktor je kľúčovým zamestnancom pre zamestnávateľa, ktorý sa rozhodol poskytovať odborné vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania.
 
ČO to je hlavný inštruktor? 
Hlavný inštruktor je zamestnancom, ktorý má na starosti otázky týkajúce sa vzdelávania. Jeho povinnosti sú definované na základe konkrétnej organizačnej štruktúry a pomerov u toho ktorého zamestnávateľa. Preto platí, že ide o strategického zamestnanca, ktorý pozitívne vplýva na konkurencieschopnosť podniku a zvyšuje profesionálnu, ale aj osobnú perspektívu ostatných zamestnancov. Hlavný inštruktor spoločne s inštruktorom garantujú kvalitu a príťažlivosť odborného vzdelávania.
 
ČO je obsahom školenia prípravy hlavných inštruktorov?
Obsah školenia prípravy definuje zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov. Príprava sa realizuje prostredníctvom modulov, ktoré sú rozdelené na časť legislatívy a sprevádzanie žiaka (pedagogika, psychológia).
 
KDE a KEDY sa realizuje školenie prípravy hlavných inštruktorov?
Pri organizácii prípravy sa snažíme, v čo najväčšej možnej miere vychádzať v ústrety potrebám zamestnávateľov a preto zabezpečujeme prípravu vo všetkých regiónoch Slovenska. Príprava hlavného inštruktora sa realizuje v pravidelných intervaloch na týždennej báze.
 
KTO zabezpečuje školenie prípravy hlavných inštruktorov?
Príprava hlavných inštruktorov, ktorá je základným predpokladom úspešnosti odborného vzdelávania a prípravy u zamestnávateľov, zabezpečuje stavovská alebo profesijná organizácia prostredníctvom špeciálne školených lektorov. V súčasnosti je proces prípravy zverený do gescie RUZ, na základe rozhodnutia Rady zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania.
 
Kamila Birnsteinová
Lektor, kouč a facilitátor
 
Kamila Birnsteinová sa práci s ľuďmi sa venuje už mnoho rokov. Počas svojej kariéry pôsobila vo významných medzinárodných korporáciách, kde  pracovala na manažérskych pozíciách v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Jej vášeň pre prácu s ľuďmi ju doviedla k výcviku v rámci koučingu, vďaka ktorému  spoznala nové metódy a prístupy, ktoré využíva v práci so svojimi klientami. Práca v nadnárodných spoločnostiach jej pomohla spoznať rozdielne firemné prostredia a porozumieť rozmanitostiam rôznych kultúr. Túto skúsenosť vnáša do svojej práce a napomáha tým k pochopeniu a vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi.
 
Pred dvoma rokmi sa rozhodla vstúpiť do oblasti duálneho vzdelávania, v ktorom vidí potrebu a veľký zmysel v rozvoji mladých ľudí a ich uplatnenia v živote.
 
„Vzdelávanie nie je učenie faktov, ale trénovanie mysle, aby myslela.“ – Albert Einstein
 
Zlatica Valachová
Lektor, facilitátor
 
Zlatica Valachová svoj súkromný aj profesionálny život zasvätila práci s deťmi a mládežou, ktorých viedla k dosahovaniu potrebných výsledkov. Nie len jej dve deti, úspešné športovkyne, ale hlavne cyklistický svet, v ktorom roky pomáhala tým najlepším, jej pomohli získať množstvo neoceniteľných znalostí a skúseností. Svojim entuziazmom, pracovitosťou a hlavne spomínanými skúsenosťami vie vždy rozpoznať potenciál, správne ho uchopiť, a doviesť človeka k cieľu. To je to, čo si ľudia na nej veľmi vážia, za čo ju oceňujú a vyhľadávajú. Prax a skúsenosti, ktoré nadobudla na  riadiacich pozíciách v rôznych spoločnostiach, sú spolu s jej osobným nasadením hlavné nástroje, s ktorými pracuje.
 
Do projektu systému duálneho vzdelávania priniesla práve tieto vlastnosti a skúsenosti. Dnes je vyhľadávaným partnerom pre firmy, ktoré očakávajú práve praktické návody pre svojich zamestnancov.
 
“Vzdelanie nemá konca. Nie je to o tom, že prečítate knihu, prejdete testom, alebo ukončíte vzdelanie. Celý život, od momentu narodenia až do smrti, je procesom vzdelávania.” – Jiddu Krishnamurti
 
Materiály pre inštruktorov nájdete tu