ENG

logo

facebook

Aktivity


Systém duálneho vzdelávania

08 I Oznámenie o uzatvorení zmluvy o duálnom vzdelávaní príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii

Zamestnávateľ je podľa § 16 ods. 12 zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, povinný najneskôr do 15 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o duálnom vzdelávaní písomne oznámiť túto skutočnosť príslušnej stavovskej organizácii alebo príslušnej profesijnej organizácii. Rovnako postupuje zamestnávateľ aj vtedy, ak došlo k ukončeniu zmluvy o duálnom vzdelávaní.

 

Súbory NA STIAHNUTIE

Formulár na oznámenie