ENG

logo

facebook

AKTUALITY

07.11.2019

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s predĺžením platnosti a dokonca so zdvojnásobením takzvaného bankového odvodu. Takýto krok podľa zamestnávateľov nezasiahne len bankový sektor, ale ohrozí stabilitu celej slovenskej ekonomiky. Zamestnávatelia zároveň vyzývajú poslancov NR SR, aby svojim konaním nezneisťovali domácich či zahraničných investorov účelovými populistickými opatreniami, ktoré sa navyše prijímajú v tak krátkom období pred koncom volebného cyklu. 

Deklarácie verzus realita o posilňovaní právneho štátu
17.07.2019

Zamestnávateľské združenia a obchodné komory hlásiace sa k Iniciatíve za vládu zákona sa už roky zasadzujú za predvídateľnejšiu legislatívu, boj proti korupcii a efektívnejšiu justíciu. Sú to kľúčové atribúty fungovania právneho štátu, nevyhnutné pre udržanie hospodárskeho a spoločenského rozvoja na Slovensku. 

26.04.2019

Dňa 26. apríla 2019 sa v Bratislave konal Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na Sneme zhodnotili doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva presadzovanie oprávnených záujmov zamestnávateľov a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia. Na Sneme sa aktívne zúčastnili aj predstavitelia politického života, štátnych a vládnych inštitúcií, čo RÚZ vníma ako prejav záujmu o spoluprácu s touto najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciou. 

02.04.2019

Matematická gramotnosť našich žiakov neustále upadá. Vyplýva to z medzinárodných meraní PISA a TIMSS, ktoré pravidelne hodnotia znalosti žiakov základných a stredných škôl. Situáciu ešte zhoršuje nízky záujem o maturitné skúšky z matematiky – v roku 2019 ich absolvuje len 13,2 percent maturantov. Výsledkom sú nedostatočné matematické vedomosti a schopnosti našich žiakov, ktorý trápi vysoké školy aj zamestnávateľov. Výzvam aj praktickým riešeniam sa podrobne venovala konferencia „Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť“.

26.03.2019

Masívny nástup inovácií a technologických trendov vo svete nabral nezastaviteľné tempo, na ktoré musí zodpovedne reagovať aj Slovensko. Zamestnávateľské organizácie sa preto rozhodli podpísať pod Jednotný postoj zamestnávateľov v oblasti rozvoja Výskumu-vývoja-inovácií v Slovenskej republike. Bez zásadných zmien nebude možné v budúcnosti dosiahnuť úspešný a konkurencieschopný rozvoj slovenskej ekonomiky. Pomyselná kontrolka by nám mala svietiť o to silnejšie, že Slovensko je priemyselná krajina.