ENG

logo

facebook

AKTUALITY

15.06.2020

Zavádzanie nových nepriamych daní v dobe po koronavírusovej pandémii môže mať fatálne následky. Prenášanie bremena na plecia tých najviac skúšaných nie je riešením.

25.05.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zavedenie systému pomoci firmám formou opatrenia, kedy štát prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí museli ostať doma kvôli kríze – tzv. kurzarbeit. Pomoc zo strany štátu by však mala byť časovo ohraničená na obdobie krízy a trvalé zavedenie mechanizmu nesmie vyústiť do rastu odvodového, prípadne daňového zaťaženia. 

21.05.2020

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) oceňuje úsilie, ktoré vlády Európskej únie vynaložili na obmedzenie šírenia pandémie choroby COVID 19 a na zmiernenie jej ekonomických dopadov. Zamestnávatelia si uvedomujú neľahkú úlohu vlád pri hľadaní rovnováhy medzi ochranou zdravia a udržaním ekonomického života. Jednou zo zásadných problematík s tým súvisiacou je systém kontroly na hraniciach medzi jednotlivými štátmi EÚ.

Trust in Slovakian national government on a par with EU average during COVID-19 crisis
20.05.2020

Despite falling levels of trust across Europe in the first weeks of the COVID-19 pandemic, trust in the national government in Slovakia remains on a par with the EU27 average, at a rate of 4.8. Conversely, Slovakian people demonstrated lower levels of trust in institutions such as the news media, police, healthcare and European Union, which all ranked below the EU average. The latter at 4.2 compared to the EU average of 4.6.

20.05.2020

Online konzultácie - Otázky spojené so zamestnávaním v súvislosti s COVID 19.