ENG

logo

facebook

AKTUALITY

18.03.2019

Pozývame Vás na konferenciu Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť, ktorá sa uskutoční dňa 2.4.2019 v Národnej rade SR, areál Bratislavského hradu pri Mikulášskej bráne, 2. posch. , miestnosť č. 400.
 
Konferencia je zameraná na prerokovanie systémových zmien v matematickom vzdelávaní na základných a stredných školách z hľadiská potrieb trhu práce a požiadaviek vysokých škôl. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ľubomíra Petráka, predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RUZ), IT Asociáciou Slovenska (ITAS), Slovenskou matematickou spoločnosťou (SMS) a Slovenskou informatickou spoločnosťou (SISp).

Presaďme, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti EÚ!
14.03.2019

EURÓPE A JEJ OBČANOM NA PRIEMYSLE ZÁLEŽÍ
Európsky priemysel nájdeme všade v našom každodennom živote: od domov, ktoré staviame, nábytku, ktorý kupujeme, oblečenia, ktoré nosíme, potravín, ktoré jeme, zdravotnej starostlivosti, ktorú dostávame, energie a dopravných prostriedkov, ktoré využívame, až po predmety a výrobky, ktoré neodmysliteľne patria k nášmu každodennému životu.

Slovensko na chvoste regiónu v hodnotení ekonomickej slobody
04.03.2019

Podľa americkej nadácie Heritage, považovanej za najlepší washingtonský think tank, je ekonomicky najslobodnejšou krajinou sveta opäť Hongkong. Slovensko obsadilo až 65. priečku zo 180 krajín a v hodnotení nášho regiónu sa umiestnilo na poslednom mieste.

Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií
12.02.2019

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto oblastiach zmeniť. Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií. 

06.02.2019

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia so zavedením dôchodkového stropu. Zavedenie takéhoto čisto populistického opatrenia ohrozí stabilitu verejných financií a budúcim dôchodcom zabezpečí výrazne nižšie dôchodky, než je tomu dnes. RÚZ zároveň vyzýva predstaviteľov vládnych strán, aby upustili od sociálneho populizmu, ktorý má ďalekosiahle negatívne dôsledky na budúce príjmy všetkých občanov Slovenskej republiky. Zamestnávatelia sa zároveň pridávajú k včerajšej výzve generálneho tajomníka OECD, aby vláda SR nemenila súčasný dôchodkový systém, ktorý je považovaný za jeden z najlepších na svete.