ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Kvalitné školstvo ako základný pilier úspechu Slovenska
07.06.2018

Dňa 24. mája 2018 sa na pôde Národnej rady SR pod záštitou predsedu Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Ľubomíra Petráka uskutočnila Konferencia k návrhu reformy terciárneho vzdelávania za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej. Zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov a ďalších zväzov na podujatí konštatovali, že súčasný systém terciárneho vzdelávania nedokáže efektívne reagovať na meniace sa požiadavky trhu práce a produkovať dostatok absolventov v požadovanej štruktúre a s potrebnými zručnosťami. 

Daň z poistenia sa týka všetkých
04.06.2018

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) vyslovujú hlboké znepokojenie so zavádzaním novej dane z poistenia.  Návrh zákona, ktorý sa bude v najbližších dňoch prerokúvať v príslušných  výboroch Národnej rady SR  nezasiahne totiž iba poisťovne, ako to tvrdí predkladateľ, ale zasiahne celé podnikateľské prostredie a bežných občanov.

31.05.2018

Výbor Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a v spolupráci s reprezentáciami zamestnávateľov včera zorganizoval Konferenciu k návrhu reformy terciárneho vzdelávania na pôde NR SR za účasti ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR, Martiny Lubyovej.

25.04.2018

Dňa 24. apríla 2018 sa v Bratislave konal Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na Sneme zhodnotili doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva presadzovanie oprávnených záujmov zamestnávateľov a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia. 

Snem 2018
23.04.2018

24. apríla 2018 sa v Bratislave uskutoční Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), na ktorom spolu s členmi RÚZ a ďalšími významnými hosťami zhodnotíme doterajšiu činnosť a vytýčime priority organizácie na najbližšie obdobie.