ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Luboš Sirota odchádza z pozície 1. viceprezidenta RÚZ

16.02.2018

Dlhoročný člen vedenia Republikovej únie zamestnávateľov – Luboš Sirota, odchádza z pozície jej 1. viceprezidenta s platnosťou od 16.2. 2018. Deje sa tak na jeho vlastnú žiadosť a po dohode s ostatnými predstaviteľmi únie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Mám za sebou bohatý profesijný život, počas ktorého som si splnil mnoho pracovných cieľov a výziev. Išlo o náročné obdobie, kedy práca pohlcovala podstatnú časť môjho času. Nadišla chvíľa, kedy   sa chcem viac venovať sebe, svojmu osobnému životu a pracovnú oblasť posunúť do úzadia. Preto odchádzam nielen z funkcie 1. viceprezidenta RÚZ, ale aj zo všetkých riadiacich pozícií v rôznych   projektoch a firmách, v ktorých doteraz pôsobím. Prestávam byť členom poradných orgánov vlády a končím aj vo funkcii prezidenta HR Aliancie. Chcel by som sa týmto poďakovať všetkým s ktorými   som mal možnosť za tie dlhé roky spolupracovať a prajem im do budúcnosti len to najlepšie,“ vysvetľuje Luboš Sirota dôvody svojho odchodu.
 
Luboš Sirota nevylúčil, že v prípade záujmu zo strán zamestnávateľských organizácií bude aktívne participovať na projekte vytvorenia jednej tripartitnej strešnej organizácie zamestnávateľských zväzov. „Myšlienku užšej spolupráce relevantných zamestnávateľských organizácií, s ktorou Luboš Sirota prišiel, nechceme s jeho odchodom zavrhnúť. Ďakujeme mu za prácu, ktorú pre RÚZ za uplynulých 10 rokov vykonal a veríme, že na tomto, prípadne aj na niektorých ďalších projektoch budeme naďalej spolupracovať,“ dodáva prezident Republikovej  únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga.