ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Kam na strednú školu?

08.02.2018

Aktuálna ponuka učebných miest v duálnom vzdelávaní otvára žiakom množstvo príležitostí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
 
 
 
Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania uľahčí výber žiakom, ktorí sa momentálne rozhodujú, kam na strednú školu. 
 
Voľba budúceho povolania vo väčšine prípadov nie je jednoduchá a vyžaduje si čas na zváženie viacerých možností. Štátny inštitút odborného vzdelávania spracoval pre budúcich stredoškolákov a ich rodičov aktuálnu ponuku učebných miest v duálnom systéme vzdelávania, ktorý spája vzdelávanie žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa.
 
Aktuálna ponuka učebných miest pre školský rok 2018/2019 rozdelená podľa krajov predstavuje jednotlivé odbory spolu s kontaktnými údajmi na zamestnávateľa a spolupracujúcu strednú odbornú školu. Táto ponuka je pre školákov a ich rodičov dôležitou pomôckou, ktorá im ukazuje možnosti správneho smerovania v práve prebiehajúcom období podávania prihlášok na stredné školy.
 
Ponuka učebných miest bude zverejnená na: 
      - webovom sídle Štátneho inštitútu odborného vzdelávania – www.siov.sk
      - webovom sídle duálneho vzdelávania – www.dualnysystem.sk, 
      - sociálnych sieťach - https://www.facebook.com/dualnevzdelavanie/
        https://www.facebook.com/StatnyInstitutOdbornehoVzdelavania/,
       - v Newslettri Duál pre základné školy. 
 
 
 
Kontakt pre médiá – Štátny inštitút odborného vzdelávania:
PhDr. Lenka Dorčáková, MBA: tel.: +421 911 469 673; lenka.dorcakova@siov.sk