Viliam Osuský

  • #all
Viliam Osuský Education expert - construction Úspešne ukončil štúdium na Stavebnej fakulte Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave so zameraním na pozemné stavby a technické zariadenia budov. Práve v týchto oblastiach pritom roky profesionálne pôsobil. Od roku 2017 svoje skúsenosti z oblasti stavebníctva prepojil so vzdelávaním ako odvetvový zástupca pre vzdelávanie a ako expert RÚZ na vzdelávanie, kde sa prioritne zameriava na certifikáciu zamestnávateľov v stavebníctve pri vstupe žiakov do systému duálneho vzdelávania.
Other team members
Peter Fečík
Manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...