Kamila Birnsteinová

  • #all
Kamila Birnsteinová Lecturer Kamila Birnsteinová sa práci s ľuďmi sa venuje už mnoho rokov. Počas svojej kariéry pôsobila vo významných medzinárodných korporáciách, kde pracovala na manažérskych pozíciách v oblasti rozvoja ľudských zdrojov. Jej vášeň pre prácu s ľuďmi ju doviedla k výcviku v rámci koučingu, vďaka ktorému spoznala nové metódy a prístupy, ktoré využíva v práci so svojimi klientami. Práca v nadnárodných spoločnostiach jej pomohla spoznať rozdielne firemné prostredia a porozumieť rozmanitostiam rôznych kultúr. Túto skúsenosť vnáša do svojej práce a napomáha tým k pochopeniu a vzájomnému porozumeniu medzi ľuďmi.
Other team members
Peter Fečík
Manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...
Natália Reingraberová
Vocational Education and Training Coordinator +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. ...