Eva Polášková

  • #all
Eva Polášková Education expert - gastronomy, hospitality and tourism Je absolventkou Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pôsobila ako manažérka pre zahraničné zájazdy vo viacerých cestovných kanceláriách, ale aj v oblasti obchodu a stredného odborného školstva. Všetky získané skúsenosti zúročuje ako expertka na vzdelávanie v sektore cestovný ruch. Na tejto pozícii v RÚZ pôsobí od roku 2017.