Emília Farkašová

  • #all
Emília Farkašová Office manager +421-2-33 01 42 80 Je absolventkou odboru Anglický jazyk a literatúra/etika na Prešovskej univerzite. Od roku 2020 je na pozícii Office manažérky RÚZ. Zodpovedá za predovšetkým za komunikáciu s členmi RÚZ, administratívu a plynulý chod sekretariátu, ale aj za organizáciu eventov pod záštitou RÚZ.
Other team members
Peter Fečík
Manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...