ENG

logo

facebook

AKTUALITY

21.03.2019

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyjadrujú znepokojenie nad pokračujúcim trendom zneužívania pracovnej legislatívy na politické ciele. Najnovšie návrhy na zavedenie 5 týždňovej dovolenky pre všetkých, zmeny v odvodoch či avizovanie minimálnej mzdy bez diskusie so zástupcami zamestnávateľov, významne zasahujú do interných záležitostí firiem a zužujú priestor pre sociálny dialóg.    

18.03.2019

Pozývame Vás na konferenciu Matematické vzdelávanie – zmeny pre budúcnosť, ktorá sa uskutoční dňa 2.4.2019 v Národnej rade SR, areál Bratislavského hradu pri Mikulášskej bráne, 2. posch. , miestnosť č. 400.
 
Konferencia je zameraná na prerokovanie systémových zmien v matematickom vzdelávaní na základných a stredných školách z hľadiská potrieb trhu práce a požiadaviek vysokých škôl. Konferencia je organizovaná pod záštitou Ľubomíra Petráka, predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov (RUZ), IT Asociáciou Slovenska (ITAS), Slovenskou matematickou spoločnosťou (SMS) a Slovenskou informatickou spoločnosťou (SISp).

Presaďme, aby sa priemysel stal jadrom budúcnosti EÚ!
14.03.2019

EURÓPE A JEJ OBČANOM NA PRIEMYSLE ZÁLEŽÍ
Európsky priemysel nájdeme všade v našom každodennom živote: od domov, ktoré staviame, nábytku, ktorý kupujeme, oblečenia, ktoré nosíme, potravín, ktoré jeme, zdravotnej starostlivosti, ktorú dostávame, energie a dopravných prostriedkov, ktoré využívame, až po predmety a výrobky, ktoré neodmysliteľne patria k nášmu každodennému životu.

Slovensko na chvoste regiónu v hodnotení ekonomickej slobody
04.03.2019

Podľa americkej nadácie Heritage, považovanej za najlepší washingtonský think tank, je ekonomicky najslobodnejšou krajinou sveta opäť Hongkong. Slovensko obsadilo až 65. priečku zo 180 krajín a v hodnotení nášho regiónu sa umiestnilo na poslednom mieste.

Podnikateľský prieskum by mal pomôcť zlepšiť podmienky exportu a oblasť inovácií
12.02.2019

Zistiť exportnú a inovačnú úroveň podnikateľských subjektov na Slovensku je cieľom anonymného prieskumu, ktorý realizuje Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou. Otázky sú rozdelené do šiestich oblastí. Priniesť by mali odpovede nielen na stav súčasného exportu a inovácií vo firmách, ale predovšetkým na to, čo je potrebné podľa podnikateľov v týchto oblastiach zmeniť. Prax totiž ukazuje, že inovačná úroveň firiem má výrazný vplyv na exportnú schopnosť podnikov. Jedným z výstupov prieskumu by mala byť aj informácia o tom, koľko investujú firmy na Slovensku do inovácií.