ENG

logo

facebook

AKTUALITY

02.04.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) považujú za najefektívnejšie, cielené opatrenia zamerané na prípadné ohniská nákazy koronavírusom. Tzv. blackout (lockout) by znamenal rozpad hospodárskych vzťahov a kolaps celej ekonomiky s nedozernými následkami. Zamestnávatelia tiež opakovane žiadajú o zriadenie tzv. hospodárskeho krízového štábu, ktorý by na úrovni zástupcov zamestnávateľov a vlády riešil opatrenia na zmiernenie dopadov krízy na ekonomiku.

31.03.2020

Zamestnávatelia združení v APZ, AZZZ SR, Klube 500, RÚZ, SOPK a SPPK oceňujú  proaktívny prístup zo strany vlády, diskusiu s podnikateľmi a v rámci možností rýchle vypracovanie prvých opatrení na zmiernenie ekonomických dopadov. Zástupcovia zamestnávateľov však žiadajú vládu, aby bezodkladne konkretizovala medializované informácie o súbore opatrení na zmiernenie dopadov krízy na podnikateľské prostredie. Zároveň opatrenia, ktoré majú reálny potenciál pomôcť zamestnávateľom by mali byť uvedené do praxe čo najskôr. 

25.03.2020

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) je vážne znepokojená zo skutočnosti, že
vláda stále neuviedla do praxe zásadné opatrenia na zmiernenie dopadov koronavírusu
na podnikateľov. Tisíce zamestnávateľov, malých podnikateľov a živnostníkov
očakávajú okamžité a razantné opatrenia.

23.03.2020

Je v eminentnom záujme zamestnávateľov zabezpečiť v prvom rade bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov. V tejto súvislosti zamestnávatelia v súlade s odporúčaním centrálneho krízového štábu a Úradu verejného zdravotníctva koordinujú rozsah preventívnych opatrení a režim práce v jednotlivých spoločnostiach s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Zamestnávatelia v súčasnej dobe s vypätím všetkých síl zabezpečujú výrobu v súlade s odporúčaniami úradov tak, aby plnili požiadavky svojich odberateľov. Je v našom spoločnom záujme udržanie výroby vo všetkých sektoroch tak, aby sa mimo iné zabezpečil chod štátu, ale aj tvorba zdrojov na kompenzáciu podnikov a občanov zasiahnutých krízou.

06.03.2020

Slovensko si vyžiadalo zásadnú zmenu. Prišiel najvyšší čas použiť reformné recepty pre zlepšenie fungovania podnikateľského prostredia. Ak to vláda prehliadne, stratíme šancu patriť medzi elitu.