ENG

logo

facebook

AKTUALITY

16.01.2020

Podľa nedávnej štúdie OECD obyvateľstvo Slovenska, podobne ako všetky členské štáty EÚ starne. Starnutie spoločnosti ovplyvňuje udržateľnosť dôchodkových a sociálnych systémov ako aj hospodársky rast v krajine. Podľa Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) by aktívne starnutie mohlo byť kľúčom k vyváženiu demografických výziev. Aktívne starnutie je celoživotný proces založený na inkluzívnom trhu práce a udržateľnej zamestnateľnosti jednotlivcov. Na dosiahnutie aktívneho starnutia je potrebná koordinovaná vzdelávacia a pracovná politika vrátane reformy systémov odbornej prípravy, zamestnávania jednotlivcov so zníženou schopnosťou pracovať a zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

20.12.2019

Environmentálne témy začali v posledných rokoch dominovať vo verejných diskusiách. Od snáh o boj proti klimatickým zmenám, cez znižovanie znečistenia až po recykláciu, ekológia sa stala dominantnou témou vo verejných a politických debatách. Jedna z oblastí, ktorá zostávala zdanlivo v úzadí, bol dopad tohto posunu na správanie firiem z hľadiska svojich procesov a prístupov voči zamestnancom, zákazníkom a ich celkovému dopadu na životné prostredie. 

SAMOSPRÁVA MÁ REKORDNÉ PRÍJMY I REZERVY. NAPRIEK TOMU ZVYŠUJE VÝRAZNE DANE Z NEHNUTEĽNOSTÍ
11.12.2019

Klub 500, Slovenská obchodná a priemyselná komora a Republiková únia zamestnávateľov sú zásadne proti.
 

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2019
05.12.2019

Podnikatelia majú už ôsmy raz možnosť hlasovať za Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na  legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život. 

27.11.2019

Priemyselná politika EÚ umožňujúca hladký prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo