ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Podnikatelia, nominujte svojho favorita na Byrokratický nezmysel roka 2020
13.11.2020

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) a Združenie mladých podnikateľov Slovenska (ZMPS) vyhlasuje už deviaty ročník ankety Byrokratický nezmysel. Ide o anticenu, ktorej zmyslom je identifikovať nezmyselné byrokratické povinnosti, ktoré  zbytočne zaťažujú podnikateľov a upriamiť na ne pozornosť kompetentných s cieľom odstrániť ich z legislatívy.

Byrokratickým nezmyslom roka sa v minulosti stali predpisy, ktoré boli nelogické, nesplniteľné alebo spôsobovali nadmernú administratívnu záťaž.

04.11.2020

Zamestnávatelia podporujú kroky vlády smerujúce k odstraňovaniu administratívnej a byrokratickej záťaže v podnikaní. K tomuto cieľu má prispieťaj zavedenie možnosti voľby medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu.

23.10.2020

Dňa 23. októbra 2020 sa v konal volebný Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na Sneme zhodnotili doterajšiu činnosť, vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie a zvolili členov hlavných orgánov únie – Prezídia a Dozornej rady RÚZ. 
 
Vo voľbách bol potvrdený doterajší prezident RÚZ Miroslav Kiraľvarga a za prvého viceprezidenta bol členmi opätovne zvolený Mário Lelovský. Predsedom Dozornej rady RÚZ zostáva Jozef Kožár. 

Zamestnávatelia: Poskytnime zamestnancom možnosť výberu stravného
23.09.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) podporujú zavedenie možnosti voľby medzi gastrolístkami a finančným príspevkom na stravu. Takzvané gastrolístky dlhodobo ochudobňujú zamestnancov, zamestnávateľov a poskytovateľov stravovania o poplatky emitentom poukážok a znižujú tak hodnotu stravnej jednotky. Vysoká je  aj administratívna záťaž spojená s manipuláciou s gastrolístkami.

07.08.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) žiadajú od vlády efektívnu, rýchlu a dostatočnú pomoc v čase krízy a férovejší prístup. Problémy s pomocou počas koronakrízy totiž hlásilo tisíce firiem a živnostníkov. Zamestnávatelia nepovažujú za primerané reagovať vyhrážkami predstaviteľov vlády ani na ostrú kritiku zo strany podnikateľského sektora.