ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Firmy očakávajú, že parlament zruší zbytočné audity
08.07.2020

Parlament dnes rokuje o 114 opatreniach na zlepšenie podnikateľského prostredia. Ich schválenie uľahčí život mnohým firmám a podnikateľskému prostrediu prinesie úsporu viac ako 170 mil. eur už v tomto roku.

29.06.2020

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pravidlá, ktoré regulujú správanie podnikateľských subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel v podnikaní spôsobuje jednotlivým podnikateľom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom.

Zamestnávatelia vítajú schválenie Lex Korona
24.06.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú schválenie balíčka 114 opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia. Firmy zároveň očakávajú, že vláda v nastúpenom trende zlepšovania podmienok pre podnikanie nepoľaví, a v dohľadnej dobe predstaví ďalší balík opatrení, na príprave ktorého sú pripravené spolupracovať. 

15.06.2020

Zavádzanie nových nepriamych daní v dobe po koronavírusovej pandémii môže mať fatálne následky. Prenášanie bremena na plecia tých najviac skúšaných nie je riešením.

25.05.2020

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú zavedenie systému pomoci firmám formou opatrenia, kedy štát prispieva na mzdy zamestnancom, ktorí museli ostať doma kvôli kríze – tzv. kurzarbeit. Pomoc zo strany štátu by však mala byť časovo ohraničená na obdobie krízy a trvalé zavedenie mechanizmu nesmie vyústiť do rastu odvodového, prípadne daňového zaťaženia.