ENG

logo

facebook

AKTUALITY

29.10.2018

Pod vedením prof. PhDr. Anny Remišovej, CSc. sa na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, s podporou Agentúry na podporu výskumu a vývoja, realizuje rozsiahly výskumný projekt Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí (APVV-16-0091). Projekt stavia na myšlienke, že aplikovať podnikateľskú etiku do podnikov nie je možné bez jej systematického a dlhodobého manažovania.

Je pre Slovensko lepší zimný alebo letný čas?
29.10.2018

V piatok 26.októbra sa uskutočnila diskusia o zrušení striedania času na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Zrušenie striedania času je z pohľadu politických zástupcov aj odborníkov dobrým krokom. Ukázalo to aj Regionálne diskusné fórum, ktoré zorganizovala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku  v piatok v Bratislave.

Vyhlásenie zamestnávateľov k návrhu na zavedenie rekreačných poukážok
18.10.2018

Zamestnávatelia združení v zamestnávateľských organizáciách a obchodných komorách požadujú vypustiť z novely zákona o podpore cestovného ruchu povinnosť zamestnávateľa poskytovať príspevok na rekreáciu a ponechať ho na dobrovoľnej báze.

Stanovisko RÚZ k návrhu na zvýšenie maximálnych vymeriavacích základov pre platenie sociálnych odvodov
02.10.2018

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia so zvýšením stropu pre výpočet sociálnych odvodov zo 7-násobku priemernej mzdy, na jej 11násobok. Zvýšenie odvodov je vzhľadom na priaznivý vývoj verejných financií neodôvodnené a zamestnávatelia vzhľadom na historický vývoj nemajú dôveru v dočasný charakter navrhovaného opatrenia. 

28.09.2018

Zamestnávatelia združení v  Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) súhlasia s podporou domáceho cestovného ruchu, avšak zároveň dôrazne odmietajú financovať nesystémové návrhy, ktoré slúžia primárne na zvyšovanie politických preferencií. Za takýto firmy považujú aktuálne povinný príspevok na rekreáciu z dielne Slovenskej národnej strany.