ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Opustené fabriky, kolaps priemyslu a zánik pracovných miest: Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy
22.10.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie.

Zamestnávatelia vyzývajú poslancov parlamentu: Zastavte konečne miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov na úkor zamestnancov, zamestnávateľov a ťažko skúšaného gastrosektora!
19.10.2021

Poslanci Národnej rady SR (NR SR) v týchto dňoch prerokúvajú novelu Zákonníka práce. Jej cieľom je predovšetkým opraviť chyby a zrovnoprávniť finančné príspevky na stravu so stravnými lístkami. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že doposiaľ platná právna úprava je diskriminačná, a je preukázateľne v neprospech zamestnancov, ktorí si vyberú finančný príspevok. Vyzývajú preto poslancov NR SR, aby tieto nedostatky odstránili.

Zastavte konečne miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov na úkor zamestnancov, zamestnávateľov a ťažko skúšaného gastrosektora!
18.10.2021

Na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady SR so začiatkom dňa 19. októbra 2021 bude prerokúvaný návrh skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Cieľom návrhu je predovšetkým opraviť nedostatky predchádzajúcej novely Zákonníka práce. Jej hlavný problém totiž spočíva v súčasnom daňovom znevýhodnení tých zamestnancov, ktorí si vyberú finančný príspevok. Právna úprava daňovo zvýhodňuje iba stravné poukážky, čo paradoxne umožňuje daňovú optimalizáciu v značných objemoch. 

Zamestnávatelia upozorňujú na akútny nedostatok pracovníkov – najviac voľných pracovných miest je v poľnohospodárstve, potravinárstve, obchode, strojárstve a IKT sektore
12.10.2021

Pandémia koronavírusu aj naďalej negatívne vplýva na trh práce. Tie sa v jednotlivých sektoroch prejavujú s rôznou intenzitou. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) už niekoľko týždňov upozorňujú na akútny nedostatok zamestnancov naprieč celou ekonomikou. Zatiaľ čo protiepidemické opatrenia sa najvýraznejšie podpísali na sektore HORECA, problémy s obsadzovaním pracovných miest má čoraz viac slovenských podnikov.

Aká budúcnosť čaká priemysel v klimaticky neutrálnej Európe?
08.10.2021

Zelená udržateľnosť verzus funkčnosť a konkurencieschopnosť európskeho a slovenského priemyslu. Ambície Európskej komisie (EK) v oblasti zelenej transformácie verzus ich skutočná realizovateľnosť v praxi. Ako zabezpečiť napĺňanie strategických cieľov Európskej únie (EÚ) bez negatívnych dopadov na členské štáty únie a priemyselné odvetvia hospodárstiev? Na tieto otázky dnes spoločne hľadali odpovede zástupcovia európskych a slovenských zamestnávateľov s politickými predstaviteľmi na Panelovej diskusii, ktorú organizovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).