ENG

logo

facebook

Aktivity


ZOZNAM SOŠ, KTORÉ MAJÚ OPRÁVNENIE POUŽÍVAŤ POPRI SVOJOM NÁZVE AJ OZNAČENIE COVP NA ZÁKLADE ROZHODNUTIA RÚZ

P.č.
Názov COVP
   SOŠ, ktorá má oprávnenie používať popri svojom názve aj označenie COVP
1
COVP v stavebníctve
   SŠ, Kremnička 10, 974 05 Banská Bystrica
2
COVP pre gastronómiu, hotelierstvo, obchod a služby
   HA Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, 085 01 Bardejov
3
COVP pre obchod, cestovný ruch a služby
   Súkromná SOŠ, Dukelská 33, 087 01 Giraltovce
4
COVP pre kadernícke a kozmetické služby
   SOŠ, Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
5
COVP pre cestovný ruch, hotelové služby a obchod
   SOŠ hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, 940 02 Nové Zámky
6
COVP pre služby a gastronómiu
   HA, Čs. brigády 1804, 031 01 Liptovský Mikuláš
7
COVP pre stavebníctvo
   SOŠ stavebná, Tulipánová 2, 011 62 Žilina
8
COVP pre stavebníctvo
   SOŠ technická, Kukučínová 23, 040 01 Košice
9
COVP pre nábytkárstvo a drevárstvo
   SOŠ drevárska, Filinského 7, 052 01 Spišská Nová Ves
10
COVP pre hotelierstvo a služby
   SOŠ hotelových služieb a obchodu, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen
11
COVP pre hotelierstvo a služby
   SOŠ hotelových služieb a dopravy, Zvolenská cesta 83, 948 01 Lučenec
12
COVP pre oblasť hotelierstva, obchodu a služieb
   SOŠ obchodu a služieb, Školská 4, 071 01 Michalovce
13
COVP pre stavebníctvo
   SOŠ, Nábrežie mládeže 1, 950 28 Nitra
14
COVP pre stavebníctvo
   SOŠ, Ivanská cesta 21, 823 75 Bratislava
15
COVP pre gastronómiu, hotelierstvo a turizmus
   HA Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok
16
COVP pre hutníctvo
   Súkromná SOŠ hutnícka Železiarne Podbrezová, Ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová
17
COVP pre stavebníctvo
   SOŠ technická, Volgogradská 1, 080 01 Prešov
18
COVP pre spracúvanie dreva
   SOŠ drevárska, Pílska 7, 955 01 Topoľčany
19
COVP pre spracúvanie dreva
   SOŠ drevárska, Lučenecká cesta 2 193/17, 960 01 Zvolen
20
COVP pre služby a gastronómiu
   HA, Hlinská 31, 010 01 Žilina
21
COVP pre stavebníctvo
   SOŠ stavebná Emila Belluša, Staničná 4, 911 05 Trenčín
22
COVP pre oblasť služieb
   SOŠ, Račianska ul. 105, 831 02 Bratislava
23
COVP pre kreatívnu ekonomiku
   OA, Akademika Hronca 8, 048 01 Rožňava
24
COVP pre drevárstvo
   SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
25
COVP pre obchod a služby s ním spojené
   SOŠ obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Sklenárova 1, 821 09 Bratislava

 

 

Podmienky, štatút a rokovací poriadok COVP