SVK

logo

facebook

O nás


ORGÁNY

the PreSIdium

The Presidium is the statutory and executive body of the Union. It is authorized to act on behalf of the Union in all matters. The Presidium is obliged to follow the decision of the General Assembly and is obliged to properly and timely ensure their implementation. The Presidium convenes the General Assembly, prepares the draft budget of the Union, approves the rules of management of the Union. The Presidium also establishes permanent or temporary, professional or assistance committees of the Union and determines their competence, approves their statutes, appoints and dismisses chairmen of the committees and sections and other members. The Presidium is authorized to transfer some of its powers to the committees it set up. 

PRESIDENT

RNDr. Miroslav Kiraľvarga (U. S. Steel Košice)

1. vice-president

Ing. Luboš Sirota, MBA (HR Aliancia)

Vice-presidents

Ing. Vladimír Jacko, MBA (Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR)

Ing. Vladimír Kestler, PhD. (Omnia KLF)

Ing. Pavol Konštiak, PhD. (Zväz obchodu a cestovného ruchu SR)

Ing. Mário Lelovský (IT Asociácia Slovenska)

Ing. Pavol Prepiak (Zväz automobilového priemyslu SR)

JUDr. Ján Sabol (Potravinárska komora Slovenska)

Ing. Jozef Špirko (Penta Investments Limited, o.z.)

members

Ing. Vladimír Bakeš (Slovenská asociácia poisťovní)

Ing. Peter Blubla (Zväz polygrafie na Slovensku)

Dott. Michele Bologna (Slovenské elektrárne, a.s.)

Doc. Ing. Jozef Buday, CSc. (Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií)

Pavol Buhla (Johnson Controls International)

Paul Burt (IBM Slovensko)

Ing. Gabriel Csollár (COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo)

Mgr. Marek Harbuľák (Zväz cestovného ruchu SR)

Ing. Oto Hornáček (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

Ing. Iveta Chmelová (COOP PRODUKT SLOVENSKO)

Ing. Jaroslav Košťálik (SLOVNAFT, a.s.)

Ing. Bohumil Kratochvíl (Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska)

Zuzana Lošáková (Tesco Stores SR, a.s.)

Ing. Marián Marek (IT Asociácia Slovenska)

Ing. Alexander Matušek (Zväz automobilového priemyslu SR)

Ing. Miroslav Obšívaný (Slovenský zväz výrobcov tepla)

PhDr. Ján Oravec, CSc. (Združenie podnikateľov Slovenska))

Ing. Helena Patasiová (Agrárna komora Slovenska)

Ing. Igor Patráš (Zväz spracovateľov dreva SR)

Alexander Resch (Slovenská banková asociácia)

Ing. Štefan Šabík (Slovenský plynárenský priemysel)

Ing. Milan Veselý, PhD., MBA (Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR)

Ing. Tomáš Vranka (Asociácia slovenských kúpeľov )

Supervisory board

The Supervisory Board is a control and arbitration body of the Union. The Supervisory Board as a supreme audit institution of the Union shall review procedures in matters of accounting. It submits reports on inspection activities to the General Assembly and, in addition, it adopts conclusions and recommendations against the Presidium

CHairman

Ing. Jozef Kožár (Združenie podnikateľov Slovenska)

vice-chairmen

Ing. Ivan Čarnogurský (Zväz priemyselných podnikateľov Slovenska)

Ing. František Ťapuš (Zväz obchodu a cestovného ruchu SR)

members

Ing. Gustáv Budinský (IT Asociácia Slovenska)

Dr. František Halmeš (Asociácia slovenských kúpeľov)

JUDr. Ľubomír Kardoš (Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska)

Ing. Zsolt Lukáč (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)

Mgr. Daniel Poturnay (Potravinárska komora Slovenska)

Ing. Oto Schultz (VÚJE, a. s.)

Mgr. Ivan Schwarz (Zväz cestovného ruchu SR)

Ing. Vojtech Zahustel (Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR)