English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
16.04.2012

BussinesEurope


Business Europe (predtým UNICE)

(Union of Industrial and Employers´ Confederations of Europe)
(Union des Confédérations de l´Industrie at des Employeurs d´Europe)
(Únia európskych priemyselných a zamestnávateľských zväzov)

Základná informácia o Business Europe:

- zriadená podľa belgických zákonov z 25. októbra 1919 v znení zákonov zo 6. decembra 1954 a 30. júna 2000
- sídlo Business Europe je registrované na adrese Brusel, Avenue de Cortenbergh 168

Ciele Business Europe:

- spájať národné profesijné organizácie európskych obchodných spoločností a zamestnávateľov, zachovať a rozvíjať vzťahy - vzájomnej solidarity a spolupráce
- sledovať, podporovať a navrhovať kroky (konanie), ktoré budú podporovať trvalý rozvoj obchodných spoločností v Európe
- identifikovať primerané prostriedky podpory ekonomického a sociálneho pokroku a k rozšíreniu európskej konkurencieschopnosti
- na základe mandátu daného štatutárnymi orgánmi sa podieľať na dialógu medzi sociálnymi partnermi v zmysle Zmluvy o Európskych spoločenstvách.

V rámci realizácie týchto cieľov, Unice podporuje spoločné profesijné záujmy firiem reprezentovaných jej členmi a rozširuje ich idey, predovšetkým v ekonomickej, sociálnej oblasti, oblasti životného prostredia, vedeckej, fiskálnej, technickej, právnej oblasti a oblasti vonkajších záležitostí. Nakoniec, jej úlohou je reprezentovať organizácie svojich členov ako celok, predovšetkým vo vzťahu k inšitúciám Euróspkych spoločenstiev a konať tak ako jej členské organizácie koordinujú svoje európske politiky. Aby Business Europe plnila svoje úlohy efektívne, poskytuje svojim členom informácie, expertné štúdie, prijaté stanoviská a koná v záujme ich podpory.

Štruktúra Business Europe:

39 členských federácií z 33 krajín
Rada prezidentov
Sekretariát
7 základných politických výborov
60 pracovných skupín
1200 expertov

Republiková únia zamestnávateľov sa stala od 1. januára 2005 asociovaným členom Business Europe.

www.businesseurope.eu


Diskusia

Text správy:
Meno/prezývka:

2014-04-18 06:33:45

Paper book is a complete prospect for your teachs to appraise your latest flush of understanding of the elect province of ponder that is reason you should sieve entire effrontery whereas accomplishing this task. purchase light bulbs


2014-04-18 06:23:23

Your specific dissertation contains a crucial risk-free, transform virtually somewhat though it�s made of your present instruments put together with instruments and as well lights or maybe simply walkways method. web chat software


2014-04-18 05:20:38

weblpsv{ts, Cialis generic uk, aNIeoAv, Viagra, gYjlLvY, Subaction showcomments propecia optional blog, WhATGlj, Ativan 1mg, XKFJfTL, Semenax and research and ama, QVppVry, Green Coffee Extract, VLeggup.


2014-04-17 18:49:56

do my essay�cheap best essay writing service reviews catholicandlovinit.com drug test levitra


2014-04-17 16:28:34

fdtwmsv{ts, Mixing klonopin and lithium, aKnxIFz.


2014-04-17 12:50:12

Usually, elements can certainly are likely to be in addition to range or perhaps several workers utilizing this type of report products dissertation.wholesale party


2014-04-17 11:02:30

Nevertheless creativity besides artfulness are negative always associated among theme book, it is an wile pattern still. pepper spray


2014-04-17 10:45:23

Combined with receiving by far the most possibly dissertation creating tactic to cope with protect persons along with your creating wants you can definitely arrangement take into consideration any good a lot of elements. bookie free bet


2014-04-17 07:37:29

cgwqtsv{ts, Get viagra, QrDeIjR, Online Casino, dzLSjel, Vigrx reviews forum, EZypWJF, semenax, GTQlOem, Online blackjack systems, rPJxgWz, Money casino online, satyEEO.


2014-04-16 20:19:17

aynresv{ts, Valium, clToJQN, Buy Levitra, ndaICFC, Dapoxetine, jDDrEPT, How does provigil work, cTMPQRN, Vicodin effects, JrhfGFD, Manswers penis enlargement surgery, WNqSXin.
RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk