English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
20.04.2012

Výplatná páska

Výplatná páska je najčítanejším mesačníkom na Slovensku, dostávajú ju viac ako 2 milióny zamestnancov. Napriek tomu, že mzdy patria na Slovensku medzi najnižšie v rámci EÚ, odvodové zaťaženie máme jedno z najvyšších na svete.

// čítať ďalej
19.04.2012

Reakcie zamestnávateľov na projekt výplatná páska

// čítať ďalej


RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk