English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
20.04.2012

Protikorupčná poradňa

Vážení zamestnávatelia,

Mnohí z Vás sa počas svojho pôsobenia v slovenskom podnikateľskom prostredí určite stretli so správaním, ktoré by sa dalo označiť ako korupčné. Negatívny vplyv na podnikateľské prostredie a hospodársku súťaž má nielen existencia korupcie chápanej v užšom slova zmysle, tak ako ju definuje Trestný zákon. Práve naopak, oveľa častejšie sa stretávame s korupciou v širšom slova zmysle, ide napríklad o nerešpektovanie zákona, nekorektné a objektívne nepreskúmateľné konanie rôznych štátnych inštitúcií, alebo uprednostňovanie blízkych osôb pred objektívne vhodnejšími kandidátmi a iné.

Stretli ste sa s korupčným správaním a neviete si rady? Obráťte sa na nás. Protikorupčná poradňa Republikovej únie zamestnávateľov a Transparency International Slovensko vznikla s cieľom poskytovania pomoci ľuďom, ktorí boli svedkami alebo disponujú informáciami o korupčnom správaní, prípadne boli podobnými praktikami porušené alebo obmedzené ich práva. Viac informácií o Protikorupčnej poradni môžete nájsť na stráne www.poradnatis.sk.

Aké sú možnosti?

Pomoc Poradne spočíva predovšetkým v poskytovaní informácií o vhodnom postupe pri obrane proti korupčnému konaniu alebo proti konaniu, ktoré smeruje ku korupcii. Poskytuje aj výklad o uplatňovaní právnych predpisov spojených s korupčnými praktikami a postihovaním korupcie, ako aj informácie o inštitúciách, ktoré sa venujú kontrole orgánov verejnej moci alebo sú spôsobilé poskytnúť oznamovateľovi pomoc pri riešení jeho problémov.

Pri zadávaní podnetu je potrebné okrem vecného opisu samotného prípadu poskytnúť Poradni aj niektoré štatisticky dôležité údaje a samozrejme spiatočný kontakt. Tieto údaje budú slúžiť výhradne pre potreby organizácie a prípadná medializácia prípadu bude v každom jednotlivom prípade vopred konzultovaná s oznamovateľom.

Nie ste si istí, aký podnet podať? Máme pre Vás niekoľko tipov:

  • Uchádzali ste sa o zákazku či už vo verejnom alebo súkromnom sektore a súťaž vyhrala spoločnosť prepojená so zadávateľom?
  • Snažili ste sa v obci kúpiť pozemky na rozšírenie Vášho podnikania a zistili ste, že pozemky kúpila osoba prípadne spoločnosť blízka starostovi bez verejnej súťaže a za nápadne výhodných podmienok?
  • Spozorovali ste vo Vašej spoločnosti podozrivé finančné transakcie?
  • Podmienil úradník prípadne verejný činiteľ vybavenie Vašej záležitosti poskytnutím akejkoľvek protihodnoty?
  • Dochádza k obsadzovaniu pracovných pozícií na základe rodinkárstva bez ohľadu na osobnostné a profesijné kvality úspešného uchádzača?

Ak ste sa s takýmto alebo obdobným správaním stretli, neváhajte a napíšte nám!

Elektronický formulár

Informácie: Vyplnením formulára podávate podnet Protikorupčnej poradni Transparency International Slovensko. Poradí vám najvhodnejší postup pri obrane proti korupčnému konaniu alebo proti konaniu, ktoré smeruje ku korupcii, klientelizmu, či iným nekalým praktikám v podnikateľskom prostredí. Poskytuje výklad o uplatňovaní právnych predpisov spojených s korupčnými praktikami, postihovaním korupcie a informácie o inštitúciách, ktoré sa venujú kontrole orgánov verejnej moci. Ak vo formulári uvediete všetky skutočnosti a nebudú potrebné ďalšie doplnenia, Poradňa Vám pošle odpoveď v ktorej Vám načrtne možnosti ďalšieho postupu, prípadne vypracuje podanie na príslušný úrad. V prípade potreby doplnenia informácií Vás bude kontaktovať.

Uveďte proti komu smeruje Váš podnet
(Tu uveďte inštitúciu, orgán, právnickú, či fyzickú osobu, proti ktorej podnet smeruje):
Popíšte stručne okolnosti Vášho podnetu: (Toto je priestor na vecný popis problému a súvisiacich okolností. Poradňa poskytuje bezplatnú pomoc osobám, ktoré disponujú informáciami o korupčnom správaní, boli jeho svedkami alebo boli týmto spôsobom po
Popíšte čo ste pre nápravu doteraz urobili: (Napíšte nám o svojom doterajšom postupe. Vyhneme sa tak opakovaniu niektorých krokov a ušetríme čas. Rovnako nás informujte, ak ste sa o riešenie ešte nepokúšali.)
Čo by ste chceli dosiahnuť
(Tu uveďte Vaše očakávania, čo by ste chceli v danej veci dosiahnuť):
Emailová adresa, prípadne iný kontakt (Tu uveďte spiatočný kontakt, aby sme Vám mohli zaslať odpoveď, resp. žiadosť o doplnenie ďalších informácií):
Meno:
Priezvisko
Lokalita
Pohlavie
Vzdelanie
Vek
Položky označené * sú povinné


Diskusia

Text správy:
Meno/prezývka:

2014-04-18 06:33:45

Paper book is a complete prospect for your teachs to appraise your latest flush of understanding of the elect province of ponder that is reason you should sieve entire effrontery whereas accomplishing this task. purchase light bulbs


2014-04-18 06:23:23

Your specific dissertation contains a crucial risk-free, transform virtually somewhat though it�s made of your present instruments put together with instruments and as well lights or maybe simply walkways method. web chat software


2014-04-18 05:20:38

weblpsv{ts, Cialis generic uk, aNIeoAv, Viagra, gYjlLvY, Subaction showcomments propecia optional blog, WhATGlj, Ativan 1mg, XKFJfTL, Semenax and research and ama, QVppVry, Green Coffee Extract, VLeggup.


2014-04-17 18:49:56

do my essay�cheap best essay writing service reviews catholicandlovinit.com drug test levitra


2014-04-17 16:28:34

fdtwmsv{ts, Mixing klonopin and lithium, aKnxIFz.


2014-04-17 12:50:12

Usually, elements can certainly are likely to be in addition to range or perhaps several workers utilizing this type of report products dissertation.wholesale party


2014-04-17 11:02:30

Nevertheless creativity besides artfulness are negative always associated among theme book, it is an wile pattern still. pepper spray


2014-04-17 10:45:23

Combined with receiving by far the most possibly dissertation creating tactic to cope with protect persons along with your creating wants you can definitely arrangement take into consideration any good a lot of elements. bookie free bet


2014-04-17 07:37:29

cgwqtsv{ts, Get viagra, QrDeIjR, Online Casino, dzLSjel, Vigrx reviews forum, EZypWJF, semenax, GTQlOem, Online blackjack systems, rPJxgWz, Money casino online, satyEEO.


2014-04-16 20:19:17

aynresv{ts, Valium, clToJQN, Buy Levitra, ndaICFC, Dapoxetine, jDDrEPT, How does provigil work, cTMPQRN, Vicodin effects, JrhfGFD, Manswers penis enlargement surgery, WNqSXin.
RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk