English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
24.04.2012

Republiková únia zamestnávateľov

RÚZ ako najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku, vznikla 30.marca 2004 v Bratislave so základným  cieľom chrániť spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a slobody a ochraňovať ich pred opatreniami vedúcimi k zhoršovaniu rovnoprávneho trhového podnikateľského prostredia. Svoju činnosť vykonáva na princípoch dobrovoľnosti, slobody názoru a prejavu a slobody politickej príslušnosti.

V záujme splnenia základného cieľa RÚZ analyzuje a vyhodnocuje legislatívne podmienky podnikania s dôrazom na praktické poznatky svojich členov, koordinuje ich postup, pričom medzi jej hlavné úlohy patrí aj aktívna účasť na tvorbe a realizácii hospodárskej a sociálnej politiky štátu či príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov, a to najmä v oblasti pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej. Spolupracuje so štátnymi orgánmi a orgánmi územnej samosprávy, s reprezentatívnymi združeniami odborových zväzov, s obchodnými a priemyselnými komorami, ako aj s inými organizáciami, zastupujúcimi podnikateľov a zamestnávateľov doma i v zahraničí.

RÚZ nenahrádza činnosť zväzov v oblasti ich pôsobnosti, ale zvýrazňuje ich postavenie a usmerňuje ich k väčšej samostatnosti a akcieschopnosti. RÚZ v zmysle svojich stanov nepresadzuje stanoviská, na ktorých sa nezhodla podstatná väčšina svojich členov.Republikovú úniu zamestnávateľov v súčasnosti tvorí 24 zväzov a 18 individuálnych členov,  zamestnávajúcich takmer 240 tisíc  zamestnancov. Portfólio členskej základne RÚZ predstavuje viac ako 1300 podnikateľských subjektov, pokrývajúcich všetky segmenty hospodárstva ako napríklad priemysel, stavebníctvo, energetika, obchod, služby, cestovný ruch, banky, IT sektor,  zdravotníctvo, a podobne. RÚZ združuje tak malé firmy ako i najväčších zamestnávateľov v SR, ako napríklad U.S. Steel, Slovnaft, Siemens, COOP Jednota Slovensko, Tesco, Hornonitrianske bane a mnohé ďalšie.

 


Diskusia

Text správy:
Meno/prezývka:

2014-04-18 16:02:01

ntwttsv{ts, Carisoprodol, qYMIOED, Xanax half life, ASHRwic, Vigrx results, KYvFYPI, Provigil uk, IZuXXJe, Buy Semenax, ePqhVDF, Buy generic ativan, TWwBjeC.


2014-04-18 06:33:45

Paper book is a complete prospect for your teachs to appraise your latest flush of understanding of the elect province of ponder that is reason you should sieve entire effrontery whereas accomplishing this task. purchase light bulbs


2014-04-18 06:23:23

Your specific dissertation contains a crucial risk-free, transform virtually somewhat though it�s made of your present instruments put together with instruments and as well lights or maybe simply walkways method. web chat software


2014-04-18 05:20:38

weblpsv{ts, Cialis generic uk, aNIeoAv, Viagra, gYjlLvY, Subaction showcomments propecia optional blog, WhATGlj, Ativan 1mg, XKFJfTL, Semenax and research and ama, QVppVry, Green Coffee Extract, VLeggup.


2014-04-17 18:49:56

do my essay�cheap best essay writing service reviews catholicandlovinit.com drug test levitra


2014-04-17 16:28:34

fdtwmsv{ts, Mixing klonopin and lithium, aKnxIFz.


2014-04-17 12:50:12

Usually, elements can certainly are likely to be in addition to range or perhaps several workers utilizing this type of report products dissertation.wholesale party


2014-04-17 11:02:30

Nevertheless creativity besides artfulness are negative always associated among theme book, it is an wile pattern still. pepper spray


2014-04-17 10:45:23

Combined with receiving by far the most possibly dissertation creating tactic to cope with protect persons along with your creating wants you can definitely arrangement take into consideration any good a lot of elements. bookie free bet


2014-04-17 07:37:29

cgwqtsv{ts, Get viagra, QrDeIjR, Online Casino, dzLSjel, Vigrx reviews forum, EZypWJF, semenax, GTQlOem, Online blackjack systems, rPJxgWz, Money casino online, satyEEO.
RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk