English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
10.05.2012

Členovia RÚZ

Agrárna komora Slovenska
www.aksds.sk

Asociácia personálnych agentúr Slovenska
www.apas.sk

Asociácia slovenských kúpeľov
www.ask.sk

COOP Jednota Slovensko, s.d.
www.coop.sk

COOP Produkt Slovensko
www.cpscoop.sk

Eustream
www.eustream.sk

Envidom
www.envidom.sk

IBM Slovensko, spol. s r.o.
www.ibm.com

IT Asociácia Slovenska
www.itas.sk

Johnson Controls International spol. s r.o.
www.johnsoncontrols.sk

McRoy Slovakia, a.s.
www.mcroygroup.sk

Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
www.narks.sk

Penta Investments, a.s.
www.pentainvestments.com/sk

Potravinárska komora Slovenska
www.potravinari.sk

Slovak Telekom, a.s.
www.slovaktelekom.sk

Slovenská asociácia poisťovní
www.slaspo.sk

Slovenská banková asociácia
www.absr.sk

Slovenské elektrárne, a.s.
www.seas.sk

Slovenská lekárska únia špecialistov
www.slus.sk

Slovenský zväz výrobcov tepla
www.szvt.sk

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
www.spp.sk

SPP - distribúcia, a.s.
www.spp-distribucia.sk

Slovnaft, a.s.
www.slovnaft.sk

Slovnaft Montáže a Opravy, a.s.
www.smao.sk

Tesco Stores SR
www.itesco.sk

Top Quality Services 
www.tqs.sk

VUJE, a.s.
www.vuje.sk

Whirlpool Slovakia spol. s r. o.
www.whirlpool.sk

Západoslovenská energetika, a.s.
www.zse.sk

Združenie bezpečnostného a obranného priemyslu Slovenskej republiky
www.zop.sk

Združenie podnikateľov Slovenska
www.zps.sk

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky
www.zapsr.sk

Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
www.zhtpg.sk

Zväz obchodu a cestovného ruchu SR
www.biznis.sk

Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky
www.zcrsr.sk

Zväz polygrafie na Slovensku
www.zpns.sk

Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií
www.zpvvo.sk

Zväz priemyselných podnikateľov Slovenska
www.zpps.sk

Zväz spracovateľov dreva SR
www.zsdsr.sk

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
www.zsps.sk

Zväz strojárskeho priemyslu SR
www.zspsr.sk

Zväz výrobcov cementu SR
www.zvc.sk


RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk