English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
24.04.2012

Ciele a zásady RÚZ

  • Každý podnikateľ má mať rovnaké podmienky pre svoje podnikanie. Nikto nemá byť zvýhodnený ani znevýhodnený oproti iným. Štátne orgány nemajú určovať, ktoré odvetia alebo ktorí podnikatelia majú byť úspešní a ktorí neúspešní. O tom musí rozhodnúť spravodlivá hospodárska súťaž.

  • Štátne orgány prostredníctvom svojich opatrení by mali čo najmenej zasahovať do podnikania. Podnikaniu nemajú brániť alebo ho obmedzovať umelé administratívne prekážky.

  • Osobitne je pre zdravý rozvoj ekonomiky potrebné, aby nikto - štát ani samosprávne organizácie - nebránili novým subjektom vstúpiť do podnikania. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby sa ekonomika mohla sama rýchlo očisťovať od neúspešných subjektov, t.j. aby existoval funkčný, efektívny a rýchly systém bankrotov.

  • Základom trhovej ekonomiky sú zmluvné vzťahy. Ekonomika sa môže zdravo vyvíjať len vtedy, ak účastníci trhu môžu slobodne a bez obmedzení vstupovať do zmluvných vzťahov. Zákony a iné opatrenia štátnych orgánov majú čo najmenej obmedzovať slobodu súkromnoprávnych zmluvných vzťahov.

  • Ekonomika sa môže zdravo rozvíjať len vtedy, ak z nej štátne orgány neodčerpávajú neprimerane veľa zdrojov. Je preto potrebné, aby sa miera prerozdeľovania prostredníctvom verejných financií znížila a trvale udržiavala na nízkej úrovni. Súčasne je potrebné, aby hospodárenie orgánov verejnej moci so všetkými záložkami verejných financií bolo zodpovedné a vyrovnané, aby sa nezadlžovali budúce generácie.

  • Štátne orgány by mali určovaním spravodlivých pravidiel hry vytvárať také prostredie, v ktorom sa darí podnikaniu. Ak štát priamo, či nepriamo vstupuje do hospodárskej súťaže ako jej účastník, má prirodzenú tendenciu prispôsobovať a meniť pravidlá hry vo svoj prospech. Je preto potrebná privatizácia čo najširšieho okruhu majetku štátu.

  • Základom trhovej ekonomiky sú zmluvné vzťahy. Podnikanie nie je možné, ak neexistuje účinný systém vymáhania záväzkov z týchto vzťahov. Je preto nevyhnutné zlepšovať vymáhateľnosť práva, zvyšovať funkčnosť súdneho systému a systémov mimosúdneho riešenia sporov.

  • Podnikanie znamená každodenné rozhodovanie s prihliadnutím na všetky známe a nepredvídateľné okolnosti, t.j. aj na existujúcu a budúcu legislatívu. Pre podnikanie je preto dôležité, aby legislatívne prostredie bolo čo najstabilnejšie a aby jeho budúci vývoj bol koncepčný a predvídateľný.

  • Aj pri transponovaní legislatívy EÚ do právneho poriadku SR je potrebné zohľadňovať vyššie uvedené princípy. Pri transpozícií predpisov EÚ je spravidla možné postupovať s istou mierou voľnosti a variantne. Legislatívu EÚ je preto potrebné preberať vždy takým spôsobom, aby vyššie uvedené princípy boli čo najmenej narušené.

Diskusia

Text správy:
Meno/prezývka:

2014-04-16 02:18:33

nwlthxmh http://viagraonlineffd.com/ wdzON http://genericcialisffd.com/ 6659 cheap viagra %-[[[ http://buycialisffd.com/ 8756 generic viagra 0338 buy cialis doctor online 8]]]


2014-04-15 22:38:45

ifbqtsv{ts, Buy Dapoxetine, IufOkap, Electronic Cigarettes, ZaeDMRS, Rx tramadol, bVurgjU, Order generic cialis, ICpxojE, Tramadol generic ultram, pwdOIzg, Online blackjack casino, BCtIlBv.


2014-04-15 16:26:49

kwyfssv{ts, Hgh in orange county california, inKiGAm.


2014-04-15 13:07:50

Objective most likely usually are not necessarily what about a significant securely associated with tips: your dissertation commonly produce greater repeated and a matter regarding auto-pilot due to the fact it may be securely associated with numerous forms. Actually, it may be a lot more crucial your objective may very well be understandale, coherent became a member of together with well-structured. BMW car leasing kent


2014-04-15 11:15:17

adckdsv{ts, Is levitra better than virga, oluQJmO, What does ativan do to for hypothermia, nKrFcyY, HGH, dxvpQbU, Reverse Phone, elDuioe, Ambien, KKDZVNz, Vicodin cheap online, cgNvgxX.


2014-04-15 10:05:39

agcvhnyh viagra online 8107 buy cialis >:-OOO cheap cialis sale online 1869 viagra 0978 generic cialis soft online ofsCO http://genericviagraffd.com/ 0308


2014-04-15 01:01:14

yaxmvsv{ts, Indian name of garcinia cambogia, ENnSCzI.


2014-04-15 00:25:35

ppfpxsv{ts, Standard levitra prescription, rLLZHvk, Reverse Phone, gavFFXq, Buy Dapoxetine, ZoutApy, Get viagra online, DbStbCN, Vigrx plux, IZUVOmF, Sildenafil, ZBxQToC.


2014-04-14 13:06:59

dmlhysv{ts, Priligy, XSmPGyY, online blackjack, xBvuXTX, Semenax, uxoCyQL, Side effects of viagra, tsUPjUj, Meridia side effects, GlEGQso, Buy vicodin in mexico, MCIXaeC.


2014-04-14 09:02:59

odkicsv{ts, Facts valium, zOGxoZs.
RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk