English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
30.11.2012

Zamestnávatelia nesúhlasia s otvorením ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti

Podľa medializovaných informácií niektoré politické strany navrhujú úpravu výpočtu dlhu verejnej správy, tak aby sa do výšky dlhu nepočítalo predzásobovanie sa momentálne dostupnou a nízko úročenou likviditou. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti stanovuje horný limit dlhu verejnej správy  vo výške 60 % podielu na hrubom domácom produkte, pričom od 01.01.2018 sa predpokladá jeho ďalšie postupné automatické znižovanie. Podľa súčasne platného znenia tiež prekročením 50% podielu dlhu v pomere k HDP je Ministerstvo financií SR povinné zaslať Národnej rade SR písomné zdôvodnenie výšky dlhu a návrh opatrení na jeho zníženie.
// čítať ďalej
20.11.2012

Zamestnávatelia: Opätovné zavedenie núteného rozširovania vyšších kolektívnych zmlúv ohrozí podnikateľské prostredie

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) zásadne nesúhlasia s novelou Zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá opätovne zavádza nútené rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS). Zákon v prípade jeho schválenia zvýši náklady dotknutých podnikov a ovplyvní ich schopnosť konkurovať v súčasnej nepriaznivej ekonomickej situácii. Zamestnávatelia tiež upozorňujú na protiústavnosť nútených extenzií KZVS.
// čítať ďalej
09.10.2012

KLUB 500, RÚZ, SOPK A AZZZ NESÚHLASIA S POUŽITÍM VÝNOSU Z DRAŽIEB EMISNÝCH POVOLENIEK NA KRYTIE DEFICITU

Podnikatelia vyzývajú ministra financií, aby neničil priemysel na Slovenku a stiahol svoj návrh na použitie výnosu z dražieb emisných povoleniek.

// čítať ďalej
25.09.2012

Zamestnávatelia: Investičné stimuly škodia podnikateľskému prostrediu

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) považujú aktuálne návrhy na poskytnutie investičnej pomoci pre deväť vybraných spoločností za neodôvodnené a znevýhodňujúce ostatných zamestnávateľov pôsobiacich na Slovensku. Kým zvýhodnené firmy dostanú nulovú daň, všetky ostatné vláda od budúceho roka zaťaží zvýšenou 23% daňou. Navyše navrhované poskytnutie stimulov len na udržanie zamestnanosti predstavuje veľmi nebezpečný precedens, ktorý spustí lavínu žiadostí o stimuly pre ďalšie stovky spoločností. RÚZ preto žiada prehodnotiť politiku poskytovania investičnej pomoci a zamerať sa na zlepšovanie podmienok pre podnikanie pre všetkých.   
// čítať ďalej
Staršie aktuality
1 2 3 4 5 6 7 8


RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk