English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
24.05.2013

Zamestnávatelia vítajú zámer prijať nový zákon odpadoch

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú predloženie legislatívneho zámeru nového zákona o odpadoch. Nová právna úprava môže podľa RÚZ pomôcť odstrániť niektoré dlhotrvajúce problémy v slovenskom odpadovom hospodárstve. Prijatie nového zákona môže tiež významne napomôcť ochrane tuzemských výrobcov a dovozcov, a tým i udržaniu a tvorbe nových  pracovných miest. Zamestnávatelia osobitne vyzdvihujú zámer zrušiť Recyklačný fond.
// čítať ďalej
26.04.2013

Snem RÚZ

Dňa 26. apríla 2013 sa v Bratislave konal Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ na konferencii zhodnotili doterajšiu činnosť a vytýčili priority organizácie na najbližšie obdobie, pričom hlavným cieľom zostáva obhajoba oprávnených záujmov zamestnávateľov a trvalé zlepšovanie podnikateľského prostredia. Snem sa uskutočnil za účasti popredných predstaviteľov politického a podnikateľského života, čo RÚZ vníma ako prejav záujmu o spoluprácu s touto najvýznamnejšou zamestnávateľskou organizáciou.
// čítať ďalej
03.04.2013

RÚZ spustila nový portál pre podnikateľov

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) dnes spustila novú komunikačnú platformu medzi podnikateľskou sférou a štátom. Prostredníctvom portálu BUSINESSFRIENDLY.SK sa podnikatelia môžu zapojiť do verejnej diskusie o právnych predpisoch, ktoré ich obmedzujú a v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy zároveň nevyhovujúcu legislatívu zmeniť. Návštevníci portálu budú mať tiež možnosť hlasovať o najväčší byrokratický nezmysel roka. 
// čítať ďalej
12.12.2012

RÚZ podporuje požiadavky slovenských poľnohospodárov a potravinárov

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) podporujú požiadavky Agrárnej komory Slovenska a  Potravinárskej komory Slovenska na zastavenie diskriminácie slovenských poľnohospodárov po roku 2014 a vyrovnanie dotácií EÚ do agrosektora. Zamestnávatelia očakávajú, že naša vláda bude v Bruseli razantne obhajovať požiadavky slovenských poľnohospodárov a potravinárov a nedopustí ich ďalšiu diskrimináciu.
// čítať ďalej
Staršie aktuality
1 2 3 4 5 6 7 8


RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk