English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
16.04.2012

Rozširovanie kolektívnych zmlúv

Rozšírenie vyššej kolektívnej zmluvy Zväzu strojárskeho priemyslu a Zväzu elektrotechnického priemyslu je hrozbou pre viac ako 2000 firiem

Dňa 30. 3. 2010 bola podpísaná nová Kolektívna zmluva vyššieho stupňa medzi Zväzom strojárskeho priemyslu SR a OZ KOVO.
Dňa 31.3. 2010 predložilo OZ KOVO návrh na povinné rozšírene tejto zmluvy na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Na základe toho sa rozšírenie záväznosti tejto kolektívnej zmluvy bude podľa predbežného odhadu týkať viac než 2000 firiem v zmysle nasledujúcej klasifikácie Štatistického úradu SR - SK NACE:
24 - Výroba a spracovanie kovov
25 - Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
28 - Výroba strojov a zariadení i. n.
29 - Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
30 - Výroba ostatných dopravných prostriedkov.

Dňa 29.3.2010 bola podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa uzatvorená medzi OZ KOVO a Zväzom elektrotechnického priemyslu SR, ktorá nadobudla účinnosť 1. 4. 2010. Podobne ako u KZVS v strojárskom priemysle, i v tomto prípade sa dá očakávať jej rozšírenie na ďalšie stovky, až tisíce firiem.

V uplynulom období  Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) opakovane kritizovala súčasný systém rozširovania záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS) bez súhlasu zamestnávateľa. Členovia trojstrannej poradnej komisie pre rozširovanie záväznosti  KZVS nominovaní za RÚZ svojou odbornou argumentáciou viackrát zabránili rozšíreniu KZVS uzatvorenej medzi OZ KOVO a Zväzom strojárskeho priemyslu na vybraných zamestnávateľov, označených predstaviteľmi OZ KOVO.

Na základe uvedených faktov  bola uznesením Prezídia RÚZ z 20. 4. 2010 na pôde RÚZ Zriadená pracovná skupina k riešeniu problematiky rozširovania záväznosti KZVS pod vedením viceprezidenta RÚZ p. Jozefa Špirka. Jej cieľom bude v čo najkratšom čase analyzovať súčasnú situáciu, dohodnúť postup a koordinovať zamestnávateľské zväzy a dotknuté subjekty s cieľom zabrániť rozširovaniu záväznosti zmienenej KZVS na príslušných zamestnávateľov bez ich súhlasu.

V prípade akýchkoľvek otázok a návrhov môžete kontaktovať sekretariát RÚZ na:  sekretariat@ruzsr.sk.

 

Môže na Vašu firmu platiť zákon, ktorý neprešiel parlamentom?

Znenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa Zväzu strojárskeho priemyslu nájdete kliknutím sem.

Znenie návrhu na rozšírenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa zväzu strojárskeho priemyslu nájdete kliknutím sem.

Zoznam podnikov, na ktoré sa rozšírenie KZVS vzťahuje.


Diskusia

Text správy:
Meno/prezývka:

2014-04-21 08:15:16

jqzfwsv{ts, Www. vigrx plus. com, BObGlos, Stendra, INjOana, VigRX Plus, akREiDU, Wiki vardenafil, zKXfVHw, 800 reverse phone lookup, kaXFrTr, Hcg diet food, elMuNde.


2014-04-20 22:16:46

xsvkhsv{ts, Casino Online, oltNKHC.


2014-04-20 11:40:47

gtczdsv{ts, Ativan 2mg-espa\u00f1ol, aaaHiqn, Female herbal viagra, EffQHQu, Generic cialis price compare, ZMMsyGn, Cialis, BXZsZtH, HGH, cyVDpQU, Stores that sell electronic cigarettes, HJfiLpl.


2014-04-20 07:29:56

jpcfisv{ts, hcg diet, nABpnsQ.


2014-04-20 01:25:33

umbbnsv{ts, Ambien generic name, RCycVtq, Micro electronic cigarette, IaatHUM, Klonopin buy prescription, mUvqqPd, Legally buy valium on line, TrvrIwm, Provigil and savings and coupon, zfmNKAj, Very cheap tramadol, PIvwMUP.


2014-04-19 15:21:52

wgmppsv{ts, Hcg diet, gUKczHK.


2014-04-19 13:42:55

fvwopsv{ts, Extenze, SdfVJfe, Query lowest cialis price online, jkwRXkK, Subaction showcomments propecia smile blog, ytqXlMZ, Xanax buy xanax buy xanax alprazolam lowest, jSzouuz, vardenafil, CdJZWyL, Secratatropin hgh, wDFNMvc.


2014-04-18 16:02:01

ntwttsv{ts, Carisoprodol, qYMIOED, Xanax half life, ASHRwic, Vigrx results, KYvFYPI, Provigil uk, IZuXXJe, Buy Semenax, ePqhVDF, Buy generic ativan, TWwBjeC.


2014-04-18 06:33:45

Paper book is a complete prospect for your teachs to appraise your latest flush of understanding of the elect province of ponder that is reason you should sieve entire effrontery whereas accomplishing this task. purchase light bulbs


2014-04-18 06:23:23

Your specific dissertation contains a crucial risk-free, transform virtually somewhat though it�s made of your present instruments put together with instruments and as well lights or maybe simply walkways method. web chat software
RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk