English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
10.04.2012

Kontakt

Republiková únia zamestnávateľov
Digital Park II, Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5

tel. +421-2-33014280
fax: +421-2-33014690
e-mail: ruz@ruzsr.sk
IČO: 30854105

Bankové spojenie:
Tatra banka, č. účtu 2623731562/1100

 


View Larger Map


RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk