English version English version
Republiková únia zamestnávateľov
13.03.2014

Zamestnávatelia žiadajú novelizovať Zákon o ochrane osobných údajov

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) majú vážne výhrady k Zákonu č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. Zákon podľa zamestnávateľov vytvára značnú byrokratickú záťaž pre firmy, je nevykonateľný, vyžaduje od firiem až absurdné povinnosti a neúmerne im zvyšuje náklady. Zamestnávatelia preto žiadajú zásadné prehodnotenie problematických ustanovení zákona a vyzývajú Úrad pre ochranu osobných údajov, aby neprekračoval požiadavky Európskej únie a pri legislatíve zohľadňoval dopady na podnikateľské prostredie.
// čítať ďalej
28.11.2013

Slovenskí zamestnávatelia: Zavedenie núteného rozširovania vyšších kolektívnych zmlúv významne poškodí podnikateľské prostredie

Zamestnávatelia združení v RÚZ, AZZZ SR, SOPK a Klube 500 zásadne nesúhlasia so schválenou novelou Zákona o kolektívnom vyjednávaní, ktorá opätovne zavádza nútené rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa (KZVS). Zákon zavádzajúci princíp „o nás bez nás“ dáva významnú právomoc do rúk odborárskych bossov a zbavuje zamestnávateľov možnosti reálne rozhodovať o mzdovej politike v firme.
// čítať ďalej
29.10.2013

Zamestnávatelia: Zavedenie núteného rozširovania vyšších kolektívnych zmlúv významne poškodí podnikateľské prostredie

// čítať ďalej
04.06.2013

Výbor pre priemysel a podnikanie pri OECD žiada lepšie podmienky pre rozvoj súkromného sektora

// čítať ďalej
Staršie aktuality
1 2 3 4 5 6 7 8


RUZ
REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II • Einsteinova 23 • 851 01 Bratislava 5
tel: +421-2-33014280 • fax: +421-2-33014280
www.ruzsr.sk