ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Spoločná Deklarácia Európskych zamestnávateľov k 60-tému výročiu podpísania Rímskych zmlúv
28.03.2017

V piatok 24. marca 2017 bola v Ríme odovzdaná do rúk predsedu Európskej rady D. Tuskovi a talianskeho premiéra P. Gentiloniho spoločná Deklarácia Európskych zamestnávateľov k 60-tému výročiu podpísania Rímskych zmlúv.

Spoločné stanovisko k súčasnému vývoju v energetickom sektore
01.03.2017

Dobre fungujúca energetická politika štátu vytvára podmienky pre spoľahlivé a dlhodobo bezpečné dodávky energií za štandardné trhové ceny a ich efektívne využívanie v súlade so zásadami udržateľného rozvoja.

17.02.2017

Od februára 2017 sa Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) stáva novým kolektívnym členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). „Vstupom SAMO do RÚZ sa nám vytvoril jedinečný priestor na spoluprácu s ďalšími významnými subjektami – firmami a zväzmi, ktoré zastupujú záujmy zamestnávateľov na Slovensku naprieč všetkými odvetviami hospodárstva,“ uviedla pri tejto príležitosti Katarína Fašiangová, predsedníčka SAMO. 

Prezident RÚZ vystúpil pred Európskym hospodárskym a sociálnym výborom
02.02.2017

Prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) Miroslav Kiraľvarga sa dňa 26. januára 2017 zúčastnil rokovania zamestnávateľskej sekcie Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru, kde v mene slovenských zamestnávateľov vystúpil so zhodnotením Slovenského predsedníctva v Rade EÚ.