ENG

logo

facebook

AKTUALITY

Snem 2018
23.04.2018

24. apríla 2018 sa v Bratislave uskutoční Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), na ktorom spolu s členmi RÚZ a ďalšími významnými hosťami zhodnotíme doterajšiu činnosť a vytýčime priority organizácie na najbližšie obdobie.

Luboš Sirota odchádza z pozície 1. viceprezidenta RÚZ
16.02.2018

Dlhoročný člen vedenia Republikovej únie zamestnávateľov – Luboš Sirota, odchádza z pozície jej 1. viceprezidenta s platnosťou od 16.2. 2018. Deje sa tak na jeho vlastnú žiadosť a po dohode s ostatnými predstaviteľmi únie.

08.02.2018

Aktuálna ponuka učebných miest v duálnom vzdelávaní otvára žiakom množstvo príležitostí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

PF 2018
20.12.2017

Vážení priaznivci RÚZ,
 
V čase koncoročnej rekapitulácie a novoročných predsavzatí Vám ďakujeme za doterajšiu spoluprácu, prajeme príjemné prežitie sviatočných dní a v novom roku veľa zdravia, šťastia, pracovných i osobných úspechov.

07.12.2017

Na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave sa od júla realizuje výskumný projekt Rozvoj podnikateľskej etiky v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorého hlavným cieľom je vytvorenie komplexného Integrovaného modelu dlhodobého rozvoja podnikateľskej etiky pre podnikateľské subjekty pôsobiace v slovenskom podnikateľskom prostredí, ktorý bude prispôsobený špecifikám podnikov podľa ich veľkosti.