Už 10 rokov na vašej strane

Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku. Vznikla v roku 2004 s hlavným cieľom vytvárať kvalitnejšie podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šance pre všetkých. Únia predovšetkým chráni podnikateľské práva a slobody svojich členov a aktívne sa podieľa na tvorbe hospodárskej politiky SR. Aktívne sa angažuje vo viacerých medzinárodných organizáciách a zastrešuje viacero projektov realizovaných na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni.

Jej členmi sú predstavitelia malých firiem zamestnávajúci niekoľko zamestnancov, až po najväčších zamestnávateľov v SR ako sú US Steel, Tesco, Slovnaft alebo Slovak Telekom.

1 300 240 000 26 14
podnikateľských subjektov zamestnancov zväzov individuálnych členov

viac o RÚZ

Tlačové správy

všetky tlačové správy

Podnikatelia, nominujte svojho „favorita“ na Byrokratický nezmysel roka 2015

05.10.2015, Bratislava – Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) v spolupráci so Združením mladých...

čítať ďalej

Snem Republikovej únie zamestnávateľov

Dňa 24. apríla 2015 sa v Bratislave konal Snem Republikovej únie zamestnávateľov...

čítať ďalej

Republiková únia zamestnávateľov odštartovala certifikáciu zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania

Podľa nového Zákona o odbornom vzdelávaní a príprave, ktorý nadobudol účinnosť k...

čítať ďalej

Webstránka vznikla s podporou

SPP COOP Jednota USS Tatra Banka

Kontakt

REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5

+421-2-33 01 42 80

Dôležité projekty