Už 10 rokov na vašej strane

Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku. Vznikla v roku 2004 s hlavným cieľom vytvárať kvalitnejšie podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šance pre všetkých. Únia predovšetkým chráni podnikateľské práva a slobody svojich členov a aktívne sa podieľa na tvorbe hospodárskej politiky SR. Aktívne sa angažuje vo viacerých medzinárodných organizáciách a zastrešuje viacero projektov realizovaných na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni.

Jej členmi sú predstavitelia malých firiem zamestnávajúci niekoľko zamestnancov, až po najväčších zamestnávateľov v SR ako sú US Steel, Tesco, Slovnaft alebo Slovak Telekom.

1 300 240 000 27 15
podnikateľských subjektov zamestnancov zväzov individuálnych členov

viac o RÚZ

Tlačové správy

všetky tlačové správy

Vysoké ceny elektriny pre priemyselných odberateľov na Slovensku

Podnikateľská komunita sa opäť spojila a v otvorenom liste predsedovi vlády upozorňuje...

čítať ďalej

VYHLÁSENIE ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Klub...

čítať ďalej

Zamestnávatelia žiadajú zachovať agentúrnu prácu

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a Asociácii zamestnávateľských zväzov a...

čítať ďalej

Webstránka vznikla s podporou

SPP COOP Jednota USS Tatra Banka

Kontakt

REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5

+421-2-33 01 42 80

Dôležité projekty