Už 10 rokov na vašej strane

Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku. Vznikla v roku 2004 s hlavným cieľom vytvárať kvalitnejšie podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šance pre všetkých. Únia predovšetkým chráni podnikateľské práva a slobody svojich členov a aktívne sa podieľa na tvorbe hospodárskej politiky SR. Aktívne sa angažuje vo viacerých medzinárodných organizáciách a zastrešuje viacero projektov realizovaných na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni.

Jej členmi sú predstavitelia malých firiem zamestnávajúci niekoľko zamestnancov, až po najväčších zamestnávateľov v SR ako sú US Steel, Tesco, Slovnaft alebo Slovak Telekom.

1 300 240 000 27 15
podnikateľských subjektov zamestnancov zväzov individuálnych členov

viac o RÚZ

Tlačové správy

všetky tlačové správy

Európa musí vytvoriť atraktívne prostredie pre investície

Európska zamestnávateľská organizácia BUSINESSEUROPE, ktorej je RÚZ členom, prijala minulý týždeň stanovisko,...

čítať ďalej

Vysoké ceny elektriny pre priemyselných odberateľov na Slovensku

Podnikateľská komunita sa opäť spojila a v otvorenom liste predsedovi vlády upozorňuje...

čítať ďalej

VYHLÁSENIE ZAMESTNÁVATEĽSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ), Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) a Klub...

čítať ďalej

Webstránka vznikla s podporou

SPP COOP Jednota USS Tatra Banka

Kontakt

REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5

+421-2-33 01 42 80

Dôležité projekty