Už 10 rokov na vašej strane

Republiková únia zamestnávateľov je najreprezentatívnejšia zamestnávateľská organizácia na Slovensku. Vznikla v roku 2004 s hlavným cieľom vytvárať kvalitnejšie podnikateľské prostredie a zabezpečovať rovnosť šance pre všetkých. Únia predovšetkým chráni podnikateľské práva a slobody svojich členov a aktívne sa podieľa na tvorbe hospodárskej politiky SR. Aktívne sa angažuje vo viacerých medzinárodných organizáciách a zastrešuje viacero projektov realizovaných na Slovensku aj na medzinárodnej úrovni.

Jej členmi sú predstavitelia malých firiem zamestnávajúci niekoľko zamestnancov, až po najväčších zamestnávateľov v SR ako sú US Steel, Tesco, Slovnaft alebo Slovak Telekom.

1 300 240 000 26 15
podnikateľských subjektov zamestnancov zväzov individuálnych členov

viac o RÚZ

Tlačové správy

všetky tlačové správy

Duálne vzdelávanie podľa zamestnávateľov musí byť vykonávané v úzkej súčinnosti...

Bratislava, 23. februára 2015 – Sedem stavovských a profesijných organizácii zastupujúcich zamestnávateľov...

čítať ďalej

RUZ a AZZZ k Návrhu zákona o odbornom vzdelávaní a...

RUZ a AZZZ spolu s ostatnými reprezentatívnymi zamestnávateľskými a profesijnými organizáciami (SOPK,...

čítať ďalej

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2014

Bratislava, 02. december 2014 - Po úspešných predchádzajúcich dvoch ročníkoch vyhlasuje Združenie...

čítať ďalej

Webstránka vznikla s podporou

SPP COOP Jednota USS Tatra Banka

Kontakt

REPUBLIKOVÁ ÚNIA ZAMESTNÁVATEĽOV
Digital Park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava 5

+421-2-33 01 42 80

Dôležité projekty